AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quỹ đạo chuyển động của một vật là: 

  • A. đường mà vật chuyển động vạch ra trong không gian.
  • B. đường thẳng vật chuyển động vạch ra trong không gian.
  • C. đường tròn vật chuyển động vạch ra ưong không gian.
  • D. đường cong vật chuyển động vạch ra trong không gian.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quỹ đạo chuyển động của một vật là đường mà vật chuyển động vạch ra trong không gian.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>