AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo dương lịch, một ngày được tính là thời gian chuyển động của Trái Đất quay một vòng quanh vật làm mốc là 

  • A. trục Trái Đất.   
  • B. Mặt Trời.
  • C. Mặt Trăng. 
  • D. Sao Hoả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo dương lịch, một ngày được tính là thời gian chuyển động của Trái Đất quay một vòng quanh vật làm mốc là trục Trái Đất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>