• Câu hỏi:

  Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng?

  • A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.
  • B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.
  • C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.
  • D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC