ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 10 Lực đẩy Ác-si-mét

Bài tập trắc nghiệm Lực đẩy Ác-si-mét về Lực đẩy Ác-si-mét - Vật lý 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. Trọng lượng riêng của chất lỏng và của vật.
  • B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
  • C. Trọng lượng riêng và của vật. 
  • D.  Trọng lượng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
  • A. Quả 3, vì nó ở sâu nhất.
  • B. Quả 2, vì nó lớn nhất.
  • C. Quả 1, vì nó nhỏ nhất. 
  • D. Bằng nhau vì đều bằng thép và đều nhúng trong nước.
   
   
  • A. F=15N
  • B. F=20N
  • C. F = 25N.
  • D. F =10N.
  • A. Cân thăng bằng
  • B. Thỏi nhôm ở thấp hơn đồng
  • C. Thỏi nhôm ở cao hơn đồng
  • D. Một đáp án khác
  • A. d là trọng lượng riêng của vật, V là thể tích của vật.
  • B. d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của vật.
  • C. d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
  • D. Một câu trả lời khác.
 • Câu 6:

  Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là đồng, sắt, nhôm, có lượng bằng nhau. Khi nhúng chúng ngập vào trong nước thì lực đẩy nước tác dụng vào vật nào là lớn nhất ?

  • A.  Lực đẩy của nước tác dụng vào vật bằng nhôm lớn nhất
  • B.  Lực đẩy của nước tác dụng vào vật bằng đồng lớn nhất
  • C.  Lực đẩy của nước tác dụng vào vật bằng sắt lớn nhất
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 7:

  Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là sắt, nhôm, sứ, có hình khác nhau nhưng thể tích bằng nhau. Khi nhúng chúng ngập vào trong thì lực đẩy nước tác dụng vào 3 vật như thế nào?

  • A.  Lực đẩy của nước tác dụng vào vật bằng nhôm lớn nhất
  • B.  Lực đẩy của nước tác dụng vào vật bằng sắt nhỏ nhất
  • C.  Lực đẩy của nước tác dụng vào vật bằng sứ lớn nhất
  • D. Lực đẩy tác dụng vào 3 vật bằng nhau
 • Câu 8:

  Thả một viên bi sắt vào một cốc nước. Viên bi càng xuống sâu thì: 

  • A. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó càng tăng, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng
  • B. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó càng giảm, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng
  • C. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó càng tăng
  • D. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó không đổi
 • Câu 9:

  Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là: 

  • A. trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của nước
  • B. trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trong lượng riêng của nước
  • C.  lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn trọng lượng của vật
  • D.  lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng của vật
 • Câu 10:

  Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,2N. Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng lớn gấp bao nhiêu lần trọng lượng riêng của nước? Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3

  • A. 6 lần
  • B. 10  lần
  • C. 10,5 lần
  • D. 8 lần
 • Câu 11:

  Lực đẩy Ác-si-mét có thể tác dụng lên vật nào dưới đây? 

  • A. Vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng.
  • B. Vật lơ lửng trong chất lỏng
  • C. Vật nổi trên mặt chất lỏng           
  • D. Cả ba trường hợp trên
 • Câu 12:

  Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ac-si-mét của không khí. Thể tích của vật nặng là 

  • A. 480cm              
  • B. 360cm
  • C. 120cm3                  
  • D. 20cm3
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)