YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào? 

  • A. Trọng lượng riêng của chất lỏng và của vật.
  • B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
  • C. Trọng lượng riêng và của vật. 
  • D.  Trọng lượng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn câu B:

  Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 8792

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON