YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong công thức tính lực đẩy Ác-si-mét:  F = d.V. Các đại lượng d và V là gì?

  • A. d là trọng lượng riêng của vật, V là thể tích của vật.
  • B. d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của vật.
  • C. d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
  • D. Một câu trả lời khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(F_{A}\)  = d . V

  Trong đó:

  \(F_{A}\): Lực đẩy Acsimét (N)

  d: Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m2)

  V: Thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8796

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON