YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong công thức tính lực đẩy Ác-si-mét:  F = d.V. Các đại lượng d và V là gì?

  • A. d là trọng lượng riêng của vật, V là thể tích của vật.
  • B. d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của vật.
  • C. d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
  • D. Một câu trả lời khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(F_{A}\)  = d . V

  Trong đó:

  \(F_{A}\): Lực đẩy Acsimét (N)

  d: Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m2)

  V: Thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8796

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON