ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ac-si-mét của không khí. Thể tích của vật nặng là 

  • A. 480cm              
  • B. 360cm
  • C. 120cm3                  
  • D. 20cm3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên vật:

  FA = P – P’ = 4,8 – 3,6 = 1,2N

  Thể tích vật: 

   \(V = \frac{{{F_A}}}{{{d_n}}} = \frac{{1,2}}{{{{10}^4}}} = 1,{2.10^{-4}}{m^3} = 120{m^3}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41736

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON