YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ac-si-mét của không khí. Thể tích của vật nặng là 

  • A. 480cm              
  • B. 360cm
  • C. 120cm3                  
  • D. 20cm3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên vật:

  FA = P – P’ = 4,8 – 3,6 = 1,2N

  Thể tích vật: 

   \(V = \frac{{{F_A}}}{{{d_n}}} = \frac{{1,2}}{{{{10}^4}}} = 1,{2.10^{-4}}{m^3} = 120{m^3}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41736

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON