AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là: 

  • A. trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của nước
  • B. trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trong lượng riêng của nước
  • C.  lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn trọng lượng của vật
  • D.  lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng của vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là : Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trong lượng riêng của nước

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>