YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là: 

  • A. trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của nước
  • B. trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trong lượng riêng của nước
  • C.  lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn trọng lượng của vật
  • D.  lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng của vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là : Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trong lượng riêng của nước

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41733

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF