AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là sắt, nhôm, sứ, có hình khác nhau nhưng thể tích bằng nhau. Khi nhúng chúng ngập vào trong thì lực đẩy nước tác dụng vào 3 vật như thế nào?

  • A.  Lực đẩy của nước tác dụng vào vật bằng nhôm lớn nhất
  • B.  Lực đẩy của nước tác dụng vào vật bằng sắt nhỏ nhất
  • C.  Lực đẩy của nước tác dụng vào vật bằng sứ lớn nhất
  • D. Lực đẩy tác dụng vào 3 vật bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lực đẩy tác dụng vào 3 vật bằng nhau.

  Vì F = d.v mà 3 vật có thể tích bằng nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>