ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28.8 trang 77 SBT Vật lý 8

Bài tập 28.8 trang 77 SBT Vật lý 8

Gọi H là hiệu suất động cơ nhiệt, A là công động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng toàn phần do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, Q1 là nhiệt lượng có ích, Q2 là nhiệt lượng tỏa ra môi trường bên ngoài. Công thức tính hiệu suất nào sau đây đúng?

\(\begin{array}{l} A.\,\,\,H = \frac{{{Q_1} - {Q_2}}}{Q}\\ B.\,\,\,H = \frac{{{Q_2} - {Q_1}}}{Q}\\ C.\,\,\,H = \frac{{Q - {Q_2}}}{Q}\\ D.\,\,\,H = \frac{Q}{A} \end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Vì công có ích bằng nhiệt lượng toàn phần trừ đi nhiệt lượng tỏa ra môi trường nên:

\(H = \frac{{Q - {Q_2}}}{Q}\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.8 trang 77 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1