ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28.6 trang 77 SBT Vật lý 8

Bài tập 28.6 trang 77 SBT Vật lý 8

Động cơ của một máy bay có công suất 2.106W và hiệu suất 30%. Hỏi với 1 tấn xăng máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu? Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107 J/kg. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l} Q = q.m = 4,{6.10^7}.1000 = {4600.10^7}J\\ A = Q.H = {4600.10^7}.0,3 = {1380.10^7}J \end{array}\)

Thời gian máy bay bay được là:

\(t = \frac{A}{P} = \frac{{{{1380.10}^7}}}{{{{2.10}^6}}} = 6900{\rm{s}} = {\rm{ }}1h55ph\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.6 trang 77 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1