ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28.5 trang 77 SBT Vật lý 8

Bài tập 28.5 trang 77 SBT Vật lý 8

Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 1,6 kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu km? Biết hiệu suất của động cơ là 25%; năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107 J/kg; khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l} Q = q.m = q.D.V\\ = 4,{6.10^7}.700.0,002 = 6,{44.10^7}J \end{array}\)

Công mà động cơ xe máy thực hiện được là:

\(\begin{array}{l}
A = Q.H = 6,{44.10^7}.0,25\\
 = 1,{61.10^7}J = 16,{110^6}J
\end{array}\)

Từ công thức :

\(\begin{array}{l} P = \frac{A}{t}\\ \Rightarrow t = \frac{A}{P} = \frac{{16,{{1.10}^6}}}{{1600}} = 10062,5{\rm{s}} \end{array}\)

Quãng đường xe đi được:

\(\begin{array}{l} S = v.t = \frac{{36000}}{{3600}}.10062,5\\ = 100625 \approx 101km \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.5 trang 77 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1