YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.5 trang 37 SBT Vật lý 8

Bài tập 13.5 trang 37 SBT Vật lý 8

Hơi nước có áp suất không đổi là p = 6.105 N/m2 được dẫn qua van vào trong xilanh và đẩy pit-tông chuyển động từ vị trí AB đến vị trí A’B’ (H.13.1). Thể tích của xilanh nằm giữa hai vị trí AB và A’B’ của pít – tông là V = 15dm3. Chứng minh rằng công của hơi nước sinh ra bằng thể tích của p và V. Tính công đó ra J.

Giải SBT Vật Lí 8 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 8

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Lực hơi nước tác dụng lên pittông: F = p.s

\(\begin{array}{l} A = F.h = p.s.\frac{V}{S}\,\,\,\,\,\left( {V{\rm{ }} = {\rm{ }}s.h} \right)\\ \Rightarrow A = {\rm{ }}p.V = 600000.0,015{\rm{ }} = 9000J \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.5 trang 37 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF