ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 15 Dòng điện trong chất khí

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 15 về Dòng điện trong chất khí online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

 • Câu 1:

  Đối với dòng điện trong chất khí

  • A. Muốn có quá trình phóng điện tự lực trong chất khí, thì catôt phải được đốt nóng đỏ.
  • B. Muốn có quá trình phóng điện tự lực trong chất khí thì phải có các electron phát ra từ catôt.
  • C. Khi phóng điện hồ quang, các ion trong không khí đến đập vào catôt làm catôt phát ra electron.
  • D. Hiệu điện thế giữa hai điện cực để tạo ra tia lửa điện trong không khí chỉ phụ thuộc vào hình dạng điện cực, không phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng.
 • Câu 2:

  Tia lửa điện hình thành do

  • A. Chất khí bị ion hóa do tác dụng của tác nhân ion hóa.
  • B. Catôt bị nung nóng phát ra electron.
  • C. Quá trình tao ra hạt tải điện nhờ điện trường mạnh.
  • D. Catôt bị các ion dương đập vào làm phát ra electron.
   
   
 • Câu 3:

  Để tạo ra hồ quang điện giữa hai thanh than, lúc đầu người ta cho hai thanh than tiếp xúc với nhau sau đó tách chúng ra. Việc làm trên nhằm mục đích

  • A. để tạo ra sự phát xạ nhiệt electron.
  • B. để các thanh than nhiễm điện trái dấu.
  • C. để các thanh than trao đổi điện tích.
  • D. để tạo ra hiệu điện thế lớn hơn.
 • Câu 4:

  Để có thể tạo ra sự phóng tia lửa điện giữa hai điện cực đặt trong không khí ở điều kiện thường thì

  • A. điện trường giữa hai điện cực phải có cường độ trên 3.106V/m.
  • B. hai điện cực phải đặt rất gần nhau.
  • C. hiệu điện thế giữa hai điện cực không nhỏ hơn 220 V.
  • D. hai điện cực phải làm bằng kim loại.
 • Câu 5:

  Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của

  • A. Các êlectron mà ta đưa vào trong chất khí
  • B. Các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí
  • C. Các êlectron và ionmà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí
  • D. Các êlectron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí
 • Câu 6:

  Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do

  • A. Phân tử khí bị điện trường mạnh làm ion hoá.
  • B. Catôt bị nung nóng phát ra êlectron
  • C. Quá trình nhân số hạt tải điện kiểu thác lũ trong chất khí
  • D. Chất khí bị tác dụng của các tác nhân ion hoá.
 • Câu 7:

  Khi nói về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế, nhận xét nào sau đây là sai ?  

  • A. Khi tăng dần hiệu điện thế từ giá trị 0 đến Uc sự phóng điện chỉ xảy ra khi có tác nhân ion hóa, đó là sự phóng điện không tự lực
  • B. Khi Uc ≥ U ≥ Ub , cường độ dòng điện đạt giá trị bão hòa dù U có tăng
  • C. Khi U > Uc thì cường độ dòng điện giảm đột ngột
  • D. Đường đặc tuyến vôn – ampe không phải là đường thẳng
  • A.  Trong quá trình phóng điện thành tia chỉ có sự ion hóa do va chạm
  • B. Sự phóng điện trong chất khí thường kèm theo sự phát sáng
  • C. Trong không khí tia lửa điện hình thành khi có điện trường rất mạnh cỡ 3.106 V/m
  • D. Hình ảnh tia lửa điện không liên tục mà gián đoạn
  • A. Khi U nhỏ, I tăng theo U
  • B. Khi U đủ lớn, I đạt giá trị bão hòa
  • C. U quá lớn, thì I tăng nhanh theo U
  • D. Với mọi giá trị của U, thì I tăng tỉ lệ thuận
  • A. Sự dẫn điện của chất khí là tự lực nếu nó có thể xảy ra và duy trì khi đốt nóng mạnh chất khí, và duy trì tác nhân
  • B. Sự dẫn điện của chất khí là tự lực nếu nó có thể xảy ra và duy trì khi đốt nóng mạnh chất khí, rồi ngừng tác nhân
  • C. Chất khí phóng điện tự lực khi có tác dụng của điện trường đủ mạnh ion hóa khí, tách phân tử khí thành ion dương và electron tự do
  • D. Trong quá trình phóng điện thành tia, ngoài sự ion hóa do va chạm còn có sự ion hóa do tác dụng của bức xạ có trong tia lửa điện
  • A. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và âm
  • B. Dòng điện trong chất khí không phụ thuộc vào hiệu điện thế
  • C. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất thường tăng lên khi hiệu điện thế tăng
  • D. Dòng điện chạy qua không khí ở hiệu điện thế thấp khi không khí được đốt nóng, hoặc chịu tác dụng của tác nhân ion hóa
 • Câu 12:

  Sự phóng điện thành miền của chất khí xảy ra trong các điều kiện nào ?  

  • A. Áp suất cao cỡ chục atm; hiệu điện thế thấp cỡ chục vôn
  • B. Áp suất ở đktc, hiệu điện thế cao cỡ kilôvôn
  • C. Áp suất thấp dưới 1 mmHg, hiệu điện thế cỡ trăm vôn
  • D. Áp suất cao cỡ hàng chục atm; hiệu điện thế cao cỡ kilôvôn
  • A. Miền tối catốt giảm bớt
  • B. Cột sáng anốt chiếm toàn bộ ống khí
  • C. Miền tối catốt chiếm toàn bộ ống khí
  • D. Cột sáng anốt giảm bớt
 

 

YOMEDIA
1=>1