YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự phóng điện thành miền của chất khí xảy ra trong các điều kiện nào ?  

  • A. Áp suất cao cỡ chục atm; hiệu điện thế thấp cỡ chục vôn
  • B. Áp suất ở đktc, hiệu điện thế cao cỡ kilôvôn
  • C. Áp suất thấp dưới 1 mmHg, hiệu điện thế cỡ trăm vôn
  • D. Áp suất cao cỡ hàng chục atm; hiệu điện thế cao cỡ kilôvôn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>