ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ? 

  • A.  Trong quá trình phóng điện thành tia chỉ có sự ion hóa do va chạm
  • B. Sự phóng điện trong chất khí thường kèm theo sự phát sáng
  • C. Trong không khí tia lửa điện hình thành khi có điện trường rất mạnh cỡ 3.106 V/m
  • D. Hình ảnh tia lửa điện không liên tục mà gián đoạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>