YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 93 SGK Vật lý 11

Giải bài 5 tr 93 sách GK Lý lớp 11

Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của

A. Các êlectron mà ta đưa vào trong chất khí

B. Các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

C. Các êlectron và ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

D. Các êlectron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 5

Các êlectron và ion sinh ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong trong chất khí

⇒ Chọn D.

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 93 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON