YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 93 SGK Vật lý 11

Giải bài 9 tr 93 sách GK Lý lớp 11

Cho phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp, giữa hai điện cực cách nhau 20 cm. Quãng đường bay tự do của êlectron là 4 cm. Cho rằng năng lượng mà êlectron nhận được trên quãng đường bay tự do đủ để ion hoá chất khí, hãy tính xem một êlectron đưa vào trong chất khí có thể sinh ra tối đa bao nhiêu hạt tải điện

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 9

Nhận định và phương pháp: 

Bài 9 là dạng bài xác định số hạt tải điện cực đại khi phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Xác định số lần ion hóa từ quãng đường bay tự do của các êlectron.

  • Bước 2: Tính số êlectron tạo thành qua các lần va chạm

  • Bước 3: Tính số hạt êlectron được tạo ra do iôn hóa

  • Bước 4: Tính số hạt tải điện (bao gồm êlectron và iôn dương) tạo thành do iôn hóa và kết luận

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 9 như sau: 

 • Ta có: 

  • Vì giữa hai điện cực cách nhau 20cm, quãng đường bay tự do của các êlectron là 4cm nên sẽ có 5 lần số lần iôn hóa.

  • Khi êlectron va chạm với phân tử khí thì 1 êlectron sẽ làm cho phân tử khí tạo ra 1 iôn dương và 1 êlectron tự do. Ở lần va chạm thứ hai, 2 êlectron va chạm với 2 phân tử khí tạo ra 2 iôn dương và 2 êlectron tự do. ở lần va chạm thứ năm số êlectron tự do tạo thành là 25 = 32.

  • Vậy số hạt êlectron được tạo ra do iôn hóa là n = 32 - 1 = 31.

  • Số hạt tải điện (bao gồm êlectron và iôn dương) tạo thành do iôn hóa là 2n = 62 hạt.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 9 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 93 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON