YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 62 SGK Vật lý 11

Giải bài 1 tr 62 sách GK Lý lớp 11

Cho mạch điện như hình 11.3. Trong đó nguồn điện có ξ = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở \(R_1 = R_2 = 30 \Omega ; R_3 = 7,5 \Omega\)

Hình 11.3 bài 1 trang 62 SGK Vật lí lớp 11

a) Tính điện trở mạch tương đương Rcủa mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 1

Nhận định và phương pháp: 

Bài 1 là dạng bài xác định điện trở mạch tương đương và cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài của mạch điện cho trước.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1: Xác định điện trở tương đương của mạch ngoài \(R_N\)

    • Bước 2: Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài tương ứng: \(I_1\) , \(I_2\)  và \(I_3\) 

    • Bước 3: Thay số và tính toán kết quả.

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 1 như sau: 

  • Ta có: 

Câu a:

Điện trở tương đương của mạch ngoài là \(R_N= 5 \Omega\)

Câu b:

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài tương ứng là:

\(I_1 = I_2 = 0,2A; I_3 = 0,8A\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 62 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON