YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 8 phần Write - Study Habits

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Write Unit 5 tiếng Anh lớp 8 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. . I learn English so as that communicate with foreigners
  • B. I learn English so as to I can communicate with foreigners.
  • C. I learn English so as to communicate with foreigners.
  • D. I learn English so I can communicate with foreigners.
  • A. They teach Maths well.
  • B. They teach good at Maths.
  • C. They teach Maths good.
  • D. They teach well Maths.
   
   
  • A. We join in an English club.
  • B. We are going to join in an English club.
  • C. We are intending to join in an English club.
  • D. We will join an English club.
  • A. It’s such difficult word that we can't spell it.
  • B. It’s so a difficult word that we can't spell it.
  • C. It’s such a difficult word that we can't spell it.
  • D. It’s such that a difficult word we can't spell it.
  • A. The film ends dramatically.
  • B. It is a dramatic ending film.
  • C. The film has ending dramatic.
  • D. The film has dramatical end.
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)