120 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi Vật lý 11 có lời giải

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu 120 câu trắc nghiệm Dòng điện không đổi môn Vật Lý 11. Tài liệu được biên soạn có đáp án chi tiết ,với mục đích tóm lược các nội dung trọng tâm, nhằm giúp các em rèn luyện thêm nhiều kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm của chương 2 Vật lý 11, cũng như nắm được rõ hơn nội dung và kiến thức quan trọng của các bài học trong chương.

CHUYÊN ĐỀ HỌC TỐT VẬT LÝ 11

DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

120 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

 

{--Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng chọn Xem online hoặc Tải về.

Ngoài ra, các em có thể thực hành làm bài thi trực tuyến tại Bài tập trắc nghiệm Dòng điện không đổi Vật lý 11 có đáp án--}

 

 

1. Điều kiện để có dòng điện là

    A. chỉ cần có các vật dẫn.            

    B. chỉ cần có hiệu điện thế.                                                

    C. chỉ cần có nguồn điện.             

    D. chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

2. Điện năng tiêu thụ được đo bằng

    A. vôn kế.         B. ampe kế.         C. tĩnh điện kế.    D. công tơ điện.

3. Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

    A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.

    B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.

    C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.

    D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

4. Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

    A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.

    B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.

    C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.

    D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

5. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện gồm 2 điện trở 10 W và 30 W ghép nối tiếp bằng 20 V. Cường độ dòng điện qua điện trở 10 W là

    A. 0,5 A.           B. 0,67 A.           C. 1 A.                D. 2 A.

6. Điện trở R1 tiêu thụ một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc nối tiếp với R1 một điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ

    A. giảm.                                        B. không thay đổi.

    C. tăng.                                         D. có thể tăng hoặc giảm.

7. Một dòng điện 0,8 A chạy qua cuộn dây của loa phóng thanh có điện trở 8 W. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là

    A. 0,1 V.           B. 5,1 V.             C. 6,4 V.             D. 10 V.

8. Điện trở R1 tiêu thụ một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc song song với R1 một điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ

    A. giảm.                                        B. có thể tăng hoặc giảm.

    C. không thay đổi.                       D. tăng.

9. Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để

    A. có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn.

    B. có được bộ nguồn có suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

    C. có được bộ nguồn có điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

    D. có được bộ nguồn có điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài.

10. Một nguồn điện suất điện động E và điện trở trong r được nối với một mạch ngoài có điện trở tương đương R. Nếu R = r thì

    A. dòng điện trong mạch có giá trị cực tiểu.

    B. dòng điện trong mạch có giá trị cực đại.

    C. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực tiểu.

    D. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực đại.

11. Việc ghép song song  các nguồn điện giống nhau thì

    A. có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn.

    B. có được bộ nguồn có suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

    C. có được bộ nguồn có điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

    D. có được bộ nguồn có điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài.

12. Một bếp điện 115 V - 1 kW bị cắm nhầm vào mạng điện 230 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ

    A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW.

    B. có cóng suất toả nhiệt bằng 1 kW.

    C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW.

    D. nổ cầu chì.

13. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6 W mắc nối tiếp là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng

    A. 0,5 A.           B. 2 A.                C. 8 A.                D. 16 A.

14. Hiệu điện thế trên hai đầu một mạch điện gồm 2 điện trở 10 W và  30 W ghép nối tiếp nhau bằng 20 V. Hiệu điện thế trên hai đầu điện trở 10 W là

    A. 5 V.              B. 10 V.              C. 15 V.              D. 20 V

15. Hai điện trở như nhau được nối song song có điện trở tương đương bằng 2 W. Nếu các điện trở đó mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của chúng bằng

    A. 2 W.              B. 4 W.                C. 8 W.                D.16 W.

16. Điện trở của hai điện trở 10 W và 30 W ghép song song là

    A. 5 W.              B. 7,5 W.             C. 20 W.              D. 40 W.

17. Một bếp điện 230 V - 1kW bị cắm nhầm vào mạng điện 115 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ

    A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW.

    B. có công suất toả nhiệt bằng 1 kW.

    C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW.

    D. nổ cầu chì.

18. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6 W mắc song song  là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng

    A. 0,5 A            B. 2 A.                C. 8 A.                D. 16 A.

19. Một điện trở R1 mắc song song với điện trở R2 = 12 W rồi mắc vào một nguồn điện có suất điện động 24 V, điện trở trong không đáng kể. Cường độ dòng điện qua hệ là 3 A. Giá trị của R1

    A. 8 W.              B. 12 W.              C. 24 W.              D. 36 W.

20. Công suất sản ra trên điện trở 10 W bằng 90 W. Hiệu điện thế trên hai đầu điện trở bằng

    A. 90 V.            B. 30 V.              C. 18 V.              D. 9 V.

21. Người ta cắt một đoạn dây dẫn có điện trở R thành 2 nữa bằng nhau và ghép các đầu của chúng lại với nhau. Điện trở của đoạn dây đôi này bằng

    A. 2R.               B. 0,5R.               C. R.                    D. 0,25R.

22. Tại hiệu điện thế 220 V công suất của một bóng đèn bằng 100 W. Khi hiệu điện thế của mạch giảm xuống còn 110 V, lúc đó công suất của bóng đèn bằng

    A. 20 W.           B. 25 W.             C. 30 W.              D. 50 W.

23. Cường độ dòng điện điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong một phút.

    A. 1,024.1018.    B. 1,024.1019.        C. 1,024.1020.    D. 1,024.1021.

24. Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện U thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 W. Nếu các điện trở này được mắc song song và nối vào nguồn U nói trên thì công suất tiêu thụ tổng cộng là

    A. 10 W.           B. 20 W.              C. 40 W.              D. 80 W.

25. Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?

    A. Bóng đèn nêon.                        B. Quạt điện.

    C. Bàn ủi điện.                             D. Acquy đang nạp điện.

26. Hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua điện trở đó

    A. tăng 3 lần.   B. tăng 9 lần.       C. giảm 3 lần.      D. giảm 9 lần.

27. Một bàn ủi điện khi sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì cường độ dòng điện chạy qua bàn ủi là 5 A. Tính nhiệt lượng toả ra trong 20 phút.

    A. 132.103 J.      B. 132.104 J.       C. 132.105 J.        D. 132.106 J.

28. Một acquy có suất điện động 12 V. Tính công mà acquy này thực hiện khi một electron dịch chuyển bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó.

    A. 192.10-17 J.    B. 192.10-18 J.     C. 192.10-19 J.      D. 192.10-20 J.

29. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

    A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.

    B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

    C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

    D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.

30. Khi mắc điện trở R1 = 4 W vào hai cực của nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 A. Khi mắc điện trở R2 = 10 W thì dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Điện trở trong r của nguồn là

    A. 1 W.              B. 2 W.                C. 3 W.                D. 4 W.

31. Một điện trở R = 4 W được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5 V để tạo thành mạch kín thì công suất toả nhiệt trên điện trở này là 0,36 W. Tính điện trở trong r của nguồn điện.

    A. 1 W.              B. 2 W.                C. 3 W.                D. 4 W.

 

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương Dòng điện không đổi có đáp án chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt ,nâng cao kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm Vật lý và đạt thành tích cao hơn trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt !