YOMEDIA

Soạn văn 11 Nghĩa của câu tóm tắt

 
ZUNIA12

Bài soạn Nghĩa của câu tóm tắt dưới đây nhằm giúp các em học sinh nắm được nghĩa của câu bao gồm nghĩa sự việc và nghĩa tình thái. Hy vọng rằng bài soạn này sẽ hữu ích với các em. Mời các em cùng tham khảo nhé!

ANYMIND360

1. Bố cục bài học

- Nghĩa của câu bao gồm hai thành phần: Nghĩa sự việc và nghĩa tình thái

- Nghĩa sự việc và nghĩa tình thái luôn hòa quyện với nhau và không thể có nghĩa sự việc mà không có nghĩa tình thái.

- Nghĩa sự việc của câu là thành phần nghĩa ứng với sự việc mà câu đề cập đến.

2. Hướng dẫn soạn văn bài Nghĩa của câu

Câu 1. Hãy phân tích nghĩa sự việc trong từng câu thơ ở bài thơ.

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.

Tựa gối buông cần lâu chẳng được,

Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Gợi ý:

Phân tích nghĩa sự việc trong từng câu thơ của bài thơ Thu điếu (Nguyễn Khuyến)

- Câu 1: nghĩa sự việc được diễn tả là hai trạng thái ("Ao thu lạnh lẽo" và "nước trong veo").

- Câu 2: nghĩa sự việc được diễn tả là đặc điểm của chiếc thuyền ("chiếc thuyền" - "bé tẻo teo").

- Câu 3 và 4: nghĩa sự việc lại được diễn tả như một quá trình ("sóng" - "gợn"; "lá" - "đưa vèo").

- Câu 5: nghĩa sự việc gồm một quá trình ("tầng mây" - "lơ lửng") và một đặc điểm ("trời" - "xanh ngắt").

- Câu 6: nghĩa sự việc gồm một đặc điểm ("ngõ trúc" - "quanh co") và một trạng thái ("khách" - "vắng teo").

- Câu 7: nghĩa sự việc diễn tả các tư thế ("tựa gối", "buông cần").

- Câu 8: nghĩa sự việc diễn tả một hành động ("cá" - "đớp").

Câu 2. Tách nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong những câu sau:

a. Có một ông rể quỷ như Xuân kể cũng danh giá thực, nhưng cũng đáng sự lắm.

(Vũ Trọng Phụng, Số đỏ)

b. Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi.

(Nguyễn Tuân - Chữ người tử tù)

c. Dễ họ cũng phân vân như mình, vì đến chính ngay mình, mình cũng không biết rõ con gái mình hư hỏng hay không!

(Vũ Trọng Phụng, Số đỏ)

Gợi ý:

a.

- Nghĩa sự việc: nói về xuân.

- Nghĩa tình thái: sự công nhận sự danh giá là có thực, nhưng chỉ thực ở một phương diện nào đó, còn ở phương diện khác thì đều là đáng sợ.

b.

- Nghĩa sự việc: quản ngục nghĩ về việc chọn nghề của mình và thầy thơ lại.

- Nghĩa tình thái: thể hiện một phỏng đoán chỉ mới là khả năng, chứ chưa hoàn toàn chắc chắn về việc chọn nhầm nghề.

c. Câu này có hai sự việc và hai tình thái:

- Sự việc 1: Họ cũng phân vân như mình => Thái độ phỏng đoán, chưa chắc chắn (từ "dễ" = "có lẽ" ...)

- Sự việc 2: mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay không.

=> Nhấn mạnh bằng ba từ tình thái ("đến ngay chính mình").

Câu 3. Chọn từ ngữ thích hợp nhất có thể điền vào chỗ trống để câu sau thể hiện đúng hai thành phần: nghĩa sự việc và nghĩa tình thái.

Gợi ý:

Để chọn được từ thích hợp với phần để trống trong câu: ''Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài,... không phải là kẻ xấu hay là vô tình", cần chú ý đến sự phù hợp với phần nghĩa sự việc: nói đến một người có nhiều phẩm chất tốt (biết kính mến khí phách, biết tiếc, biết trọng người có tài) thì không phải là người xấu. Phù hợp với phần nghĩa sự việc ấy, chỉ có thể là tình thái từ mang tính khẳng định mạnh mẽ, vì thế nên cần chọn từ hẳn.

Trên đây là bài Soạn văn 11 Nghĩa của câu tóm tắt. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết Nghĩa của câu.

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON