ON
YOMEDIA

Đề và đáp án kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Vật lý 9 năm học 2018-2019

Tải về
VIDEO

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề và đáp án kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Vật lý 9 mới nhất năm học 2018-2019, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 
YOMEDIA

ĐỀ  KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I (CHƯƠNG 1)

MÔN: VẬT LÝ LỚP 9

Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề)

 

A. TRẮC NGHIỆM-3 điểm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là

A. R1+ R2                    B.    \(\frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\)                         C.      \(\frac{{{R_1} + {R_2}}}{{{R_1}.{R_2}}}\)                      D. \(\frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\)

Câu 2. Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn :

A. Tăng gấp 6 lần        B. Tăng gấp 1,5 lần       C. Giảm đi 6 lần        D. Giảm đi 1,5 lần

Câu 3. Một dây dẫn có điện trở 24 \(\Omega \), mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là:

A.   1A            B.  2A                             C.  0,5A                              D.  2,5A

Câu 4. Điện trở 10 \(\Omega \) và điện trở 20\(\Omega \) mắc song song vào nguồn điện. Nếu công suất tiêu thụ ở điện trở 10 \(\Omega \) là a thì công suất tiêu thụ ở điện trở 20 \(\Omega \) là:

A.   a/4              B.    a/2                    C.  a                                  D.  2a

Câu 5.  Một dây dẫn có điện trở 12\(\Omega \)  , mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong 1 giây là:

A.   10J                    B.  0,5J                             C.  12J                    D.  2,5J

 

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm).

Bài 1: (1,0 điểm) Phát biểu định luật ôm? Viết biểu thức của định luật.

Bài 2: ( 3,0điểm)


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Hai đầu mạch được nối với hiệu điện thế U = 9V, Rb là một dây điện trở chiều dài 1m và có điện trở 12W; Đèn Đ ghi: 6V-6W. Điều chỉnh vị trí con chạy C sao ở chính giữa biến trở. Hãy tính:

a. Điện trở tương đương mạch điện?

b. Công suất tiêu thụ của đèn khi đó?

Bài 3: (2,0 điểm) Hai điện trở R1  = 15 Ω và R2 = 30 Ω được mắc song song với nhau vào mạch điện có hiệu điện thế 15V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.

Bài 4: (1,0 điểm)

Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều có điện trở R , mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua dây là I = 2mA . Cắt dây dẫn đó  thành 10 đoạn dài bằng nhau, chập thành một bó, rồi mắc vào nguồn điện trên. Tính cường độ dòng điện qua bó dây.

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM

A. PHẦN TRẮC NGHỆM: ( 3 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.

1. B

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

7. D

8. C

9. D

10. C

11. B

12. B

 

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm).

Bài 1: (1,0 điểm)

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. (0,75 điểm)

                    I =   \(\frac{U}{R}\)   (0,25 điểm)

Bài 2: (3,0 điểm)

a/ Tính điện trở tương đương (1,5 điểm)

          Điện trở của đèn là  \({R_d} = \frac{{U_d^2}}{{{p_d}}} = \frac{{36}}{6} = 6\Omega \)

            Vì vị trí con chạy C nằm ở chính giữa biến trở nên:

                                          RCB = \({R_{AC}} = \frac{{R_b^{}}}{{{p_2}}} = \frac{{12}}{2} = 6\Omega \)

            Mạch có dạng (Rđ // RAC) nt RCB

            Tính được RAB = 9W

           b/ Công suất tiêu thụ của đèn (1,5 điểm)

            Cường độ dòng điện trong mạch: \(I = \frac{U}{{{R_{AB}}}} = \frac{9}{9} = 1\) A

             Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là: U1 = U - I.RCB = 3V

            Công suất tiêu thụ của đèn khi đó là      \(P = \frac{{U_1^2}}{{{R_d}}} = \frac{9}{6} = 1,5W\)   

Bài 3: (2,0 điểm)

Tóm tắt: (0,5 điểm)                                       

R1 = 30 Ω                                        

R2 = 60 Ω                                     

U = 15V                                             

R = ?                                         

I = ?          

BÀI 4: (1,0 điểm)

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Đề và đáp án kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Vật lý 9 . Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

​Chúc các em học tập tốt !

 

 

 

YOMEDIA
1=>1