YOMEDIA

Đề thi thử THPT quốc gia Toán lớp 10 năm 2017 có đáp án

Tải về

Đề thi thử THPT quốc gia Toán lớp 10 năm 2017 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm sẽ giúp các em ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Toán lớp 10, đồng thời giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi THPT quốc gia sớm hơn.

Chúc các em học tập thật tốt!

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3

ĐỀ THI THỬ LẦN 3

Mã đề thi: 101

ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

NĂM  HỌC 2017- 2018

Môn: TOÁN HỌC Lớp 10

 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên học sinh:                                                                                                 Lớp: 10A        SBD:

Câu 4: Cho tứ giác ABCD có \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} ,\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {DC} } \right|\) . Khẳng định nào sau đây sai?

A. \(\overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {BC} \) .              B. ABCD là hình thoi.                C. \(\overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {BC} \) .                 D. ABCD là hình thang cân.

Câu 5: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m  để phương trình  \({x^2} - 2mx + 2{m^2} - 9 = 0\) có nghiệm?

A. 3.                                 B. 7.                                 C. 4.                                 D. 2.

Câu 6: Cho hình thang vuông ABCD có đáy lớn AB=4a, đáy nhỏ CD=2a, đường cao AD=3a; I là trung điểm của AD. Khi đó \(\left( {\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB} } \right)\overrightarrow {ID} \) bằng :

A.\(\frac{{9{a^2}}}{2}\) .                           B.\(\frac{{ - 9{a^2}}}{2}\).                         C.  0                               D. \(9{a^2}\)  .

Câu 7: Cho đường thẳng \(\left( d \right):y = x + 1\) và Parabol \(\left( P \right):y = {x^2} - x - 2.\) Biết rằng A,B cắt  tại hai điểm phân biệt  Khi đó diện tích tam giác OAB (với O là gốc hệ trục tọa độ) bằng:

A. 4.                                 B. 2.                                 C.3/2                                D. 5/2

Câu 8: Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} - \left| x \right|.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua trục hoành.             B. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua gốc tọa độ.

C. f(x) là hàm số lẻ.                                                        D.   f(x) là hàm số chẵn.

Câu 9: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình \(2x + y - 3 > 0\)

A. Q(-1;-3)                  B. M(1;3/2).                    C. N(1;1)  .                       D. P(-1;3/2).

Câu 10: Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau

Điểm

4

5

6

7

8

9

10

Cộng

Tần số

2

8

7

10

8

3

2

40

 

Tính số trung bình cộng của bảng trên.( làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

A. 6,4  .                            B. 6,8.                            C. 6,7.                            D. 7,0  .

---Từ câu 11-câu 50 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 các vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề thi hoc kỳ 1 môn Toán lớp 10. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)