ON
ADMICRO

Đề thi thử THPT QG môn Hóa THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu Đề thi thử THPT QG môn Hóa THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp lần 1 theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tài liệu này sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG sắp tới.

 
 
YOMEDIA

 

SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP

THPT Chuyên

Nguyễn Quang Diêu

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

 

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Câu 1: Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta mạ vào mặt ngoài của ống thép bằng kim loại gì?

     A. Ag                             B. Pb                             C. Cu                             D. Zn

Câu 2: Số este có công thức phân tử là C3H6O2  là

     A. 3                               B. 4                               C. 1                                D. 2

Câu 3: Tơ nào sau đây là tơ thiên nhiên?

     A. Tơ lapsan                B. Tơ nitron                 C. Tơ nilon- 6,6            D. Tơ tằm

Câu 4: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

     A. Benzyl axetat.          B. Tristearin                C. Metyl fomat             D. Metyl axetat

Câu 5: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

     A. Thạch cao nung      B. Đá vôi                      C. Boxit                         D. Thạch cao sống

Câu 6: Một lượng Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tạp chất mà không làm thay đổi lượng Ag ban đầu, có thể ngâm lượng Ag trên vào dung dịch gì?

     A. HNO3                        B. Fe(NO3)3                  C. AgNO3                       D. HCl

Câu 7: Dung dịch lòng trắng trứng phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là

     A. Màu xanh lam         B. Màu vàng                 C. Màu đỏ máu            D. Màu tím

Câu 21: Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2O7, sau đó thêm tiếp khoảng 1 ml nước và lắc đều để K2Cr2O7 tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt KOH vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là:

     A. Màu vàng và màu da cam                            B.Màu vàng và màu nâu đỏ

     C. Màu da cam và màu vàng                            D. Màu nâu đỏ và màu vàng.

Câu 22: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

     A. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. B. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.

     C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl            D. Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3

Câu 23: Cho các dung dịch sau: H2SO4 (loãng); FeCl3; ZnCl2; AgNO3; HNO3 loãng; hỗn hợp HCl và KNO3. Số dung dịch phản ứng với Cu là

     A. 3                               B. 6                               C. 4                                D. 5

Câu 24: Trong công nghiệp, Ca được điều chế bằng cách nào dưới đây?

     A. Điện phân dung dịch CaSO4.                       B. Cho kim loại Zn vào dung dịch CaCl2

     C. Điện phân nóng chảy CaCl2.                        D. Cho kim loại Na vào dung dịch Ca(NO3).

Câu 25: Chất A có công thức phân tử C3H12N2O3. Chất B có công thức phân tử là CH4N2O. A, B lần lượt phản ứng với dung dịch HCl cũng cho ra một khí Z. Mặt khác, khi cho A, B tác dụng với dung dịch NaOH thì A cho khí X còn B cho khí Y.

Phát biểu nào sau đây đúng?

     A. Z vừa phản ứng được với NaOH vừa phản ứng được với HCl

     B. X, Y, Z phản ứng được với dung dịch NaOH.

     C. MZ > M>  MX.

     D. X, Y làm quỳ tím hóa xanh

Câu 26: Cho 13,23g axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

     A. 29,69g                      B. 17,19g                      C. 28,89g                      D. 31,31g

Câu 37: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn và 0,2 mol Mg vào 400ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 1M và AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong lượng dư dung dịch HNO3, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất N+5, đktc). Giá trị của V là

     A. 6,72.                         B. 5,6.                           C. 2,24.                          D. 4,48.

Câu 38: Hợp chất hữu cơ X được tạo bởi glixerol và axit axetic. Trong phân tử X, số nguyên tử H bằng tổng số nguyên tử C và O. Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

     A. 40,2.                         B. 26,4.                         C. 39,6.                          D. 21,8.

Câu 39: Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala và y mol Ala. Biết X có công thức Ala-Gly - Gly - Val - Ala . Tỷ lệ x:y là

     A. 7:20.                         B. 2:5.                           C. 6:1.                            D. 11:16.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp lần 1 nhé!

ĐÁP ÁN ĐỀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU - ĐỒNG THÁP

1.D

2.D

3.D

4.B

5.D

6.B

7.D

8.B

9.C

10.A

11.C

12.A

13.C

14.B

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.D

21.C

22.C

23.C

24.C

25.D

26.A

27.A

28.B

29.B

30.B

31.A

32.A

33.C

34.D

35.A

36.C

37.D

38.B

39.A

40.B

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi của trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp thuộc Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

  • Bộ 5 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2
  • Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1