ADMICRO

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm 2017 - Trường THPT Đông Hiếu

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm 2017 sau đây gồm 26 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT ĐÔNG HIẾU

 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TOÁN –  LỚP 10

Thời gian làm bài: 90 phút;

(26 câu trắc nghiệm+ 3 câu tự luận)

 

 

Mã đề thi 001

     

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................

 

A. TRẮC NGHIỆM: 6.5 điểm

Câu 1: Cho hình bình hành ABCD, mệnh đề nào sau đây sai:

\(\begin{array}{l}
A.\overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {BC} \\
B.\overrightarrow {DA}  + \overrightarrow {DC}  = \overrightarrow {BD} \\
C.\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} \\
D.\overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AB} 
\end{array}\)

Câu 2: Hệ phương trình  \(\left\{ \begin{array}{l}
2x + y - 2z =  - 4\\
4x + 3y + 3z = 4\\
6x + 5y + 4z = 4
\end{array} \right.\) có  nghiệm là

\(\begin{array}{l}
A.(1;2;0)\\
B.(1; - 2;2)\\
C.(0;1;2)\\
D.( - 1; - 2;0)
\end{array}\)

Câu 3: Tập hợp D = \({\rm{[}}0;5] \cap (2;7)\)  là tập nào sau đây?

A. (2;5]                            B. (-4; 9]                          C. (-6; 2]                          D. [-6; 2]

Câu 4: Cho (P) \(y = 2{x^2} + x - 3\) . Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số?

A. (0;-3)                         B.

(-2;1)                         C. (-1;0)                         D. (3;-7)

Câu 5: Cho hai tập hợp:  \(X = \left\{ {7;8;9} \right\};Y = \left\{ {1;3;7;4} \right\}\) . Tập hợp \({\rm{X}} \cup {\rm{Y}}\) bằng tập hợp nào sau đây ?

\(\begin{array}{l}
A.\left\{ {1;2;3;4;8;9;7} \right\}\\
B.\left\{ {1;3;4;7;8;9} \right\}\\
C.\left\{ {1;3} \right\}\\
D.\left\{ {2;8;9;12} \right\}
\end{array}\)

Câu 6: Tập hợp nào sau đây là TXĐ của hàm số: \(y = \frac{3}{{x - 1}}\)

\(\begin{array}{l}
A.\left( { - 2; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}\\
B.\left( {1; + \infty } \right)\\
C.\left[ { - 2; + \infty } \right)\\
D.R\backslash \left\{ 1 \right\}
\end{array}\)

Câu 7: Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: \(\sqrt 3  = 1,732050808\) . Giá trị gần đúng của \(\sqrt 3 \)  quy tròn đến hàng phần trăm là :

A. 1,70                             B. 1,72                             C. 1,73                             D. 1,71

Câu 8: Phương trình nào sau đây vô nghiệm

\(\begin{array}{l}
A.x + \sqrt {x - 3}  = 3 + \sqrt {x - 3} \\
B.x + \sqrt x  = \sqrt x  + 2\\
C.\sqrt {x - 4}  + 2 = x + \sqrt {4 - x} \\
D.\sqrt {x - 2}  = \sqrt {2 - x} 
\end{array}\)

Câu 9: Tọa độ đỉnh I của parabol (P): \(y = 2{x^2} - 4x + 1\)   là:

\(\begin{array}{l}
A.I\left( {1; - 1} \right)\\
B.I\left( {0;1} \right)\\
C.I\left( { - 1; - 1} \right)\\
D.I\left( {2;1} \right)
\end{array}\)

Câu 10: Cho ABC có AM là trung tuyến. Gọi I là trung điểm AM. Chọn mệnh đề đúng:

\(\begin{array}{l}
A.\overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  + 2\overrightarrow {IA}  = \vec 0\\
B.2\overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  + \overrightarrow {IA}  = \vec 0\\
C.\overrightarrow {IB}  + \overrightarrow {IC}  + \overrightarrow {IA}  = \vec 0\\
D.\overrightarrow {IB}  + 2\overrightarrow {IC}  + 3\overrightarrow {IA}  = \vec 0
\end{array}\)

---Để xem tiếp nội dung đề thi vui lòng xem trực tiếp hoặc tải về---

Trên đây là phần trích dẫn đề thi hoc kỳ 1 môn Toán lớp 10. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net

 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)