Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Thạch Thành I năm 2017 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm 2017 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA                         ĐỀ THI HỌC KÌ I_MÔN TOÁN

          TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH 1                            KHỐI 10. Thi buổi sáng

                                                                                                NĂM  HỌC: 2017-2018                                                                   

                                                                                Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)                                                                                                                                                                                                                                                          

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm- 20 câu)

Câu 1:  Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {x + 3} \) là:

A.  \(D = ( - \infty ;3)\)                          B. D = R                          C. D = \((3; + \infty )\)             D. D = \(\left[ { - 3; + \infty } \right)\)

Câu 2: Nghiệm của phương trình \(\sqrt {3 + x}  = x + 1\)  là:

A.  \(x = 2\,\,;\,\,x =  - 1\)                B. \(x=1\)                                  C. \(x=-1\)                    D. \(x=-2;x=1\)

Câu 3: Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là (1;1) ?

A. \(\left\{ \begin{array}{l}
x - y = 0\\
x + 2y = 3
\end{array} \right.\)                  B. \(\left\{ \begin{array}{l}
4x + y = 3\\
\;\;\;\;\;\;\;\;y = 7
\end{array} \right.\)                    C.  \(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = 2\\
x - 2y = 0
\end{array} \right.\)         D. \(\left\{ \begin{array}{l}
2x - y = 1\\
 - 4x\;\;\;\;\; =  - 2
\end{array} \right.\)

Câu 4: Hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
x + 2y = 6\\
2x - 4y =  - 4
\end{array} \right.\) có bao nhiêu nghiệm?

A. 1 nghiệm                    B. Vô số nghiệm            C. Vô nghiệm           D. 2 nghiệm

Câu 5: Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {x - 1}  + \frac{{2017}}{{x - 3}}\) là:

A. \(D = \left[ {1; + \infty } \right)\)                        B. \(D = R\backslash \left\{ 3 \right\}\)                        C.  \(D = \left[ {1; + \infty } \right)\backslash \left\{ 3 \right\}\)         D. \(D = R\)

Câu 6: Cho 2 tập hợp: \(A = (2; + \infty ),B = \left[ { - 7;4} \right]\). Kết quả của \(A \cap B\) là:

A.\(\;( - 7; + \infty )\)                          B. R                                     C. \((2;4]\)                          D.  \(\;(4; + \infty )\)

Câu 7: Cho tập \(A = \left\{ {1;2;3} \right\}\). Số tập con gồm 2 phần tử của A là ?

A. 1                                         B. 2                                     C. 4                                 D. 3

Câu 8: Cho 2 tập hợp: \(A = (2; + \infty ),B = \left[ { - 7;4} \right]\). Kết quả của \(A \cup B\) là:

A. \((2;4)\)                                           B. \(\;{\rm{[}} - 7; + \infty )\)                        C. \((2;4]\)                                  D.  \(( - \infty ;2)\)

Câu 9:  Số nghiệm của phương trình: \(\sqrt {x - 4}\)(x2 - 3x + 2) = 0 là:

A.Có nghiệm duy nhất           B.  Có ba nghiệm                  C. Có hai nghiệm          D. Vô nghiệm

Câu 10:  Điều kiện của m để phương trình x2 – mx -1 = 0  có hai nghiệm  phân biệt là :

A.m ≠ 0                                   B. m > 0                                C.m < 0                          D. \(\forall m \in R\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net