YOMEDIA

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Lương Ngọc Quyến năm học 2018 - 2019

Tải về

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường Lương Ngọc Quyến năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận sẽ là tài liệu hữu ích để các em ôn tập chuẩn bị cho bài thi học kì 1 môn Toán lớp 10 sắp tới.

Chúc các em ôn tập và có một mùa thi thật tốt!

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

Trường THPT Lương Ngọc Quyến

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: TOÁN          Lớp: 10

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

 

Mã đề 132

 

Họ, tên thí sinh:..................................................................Lớp:.....................

Phòng thi:...........................................................................SBD:.....................

  Chú ý: Học sinh GHI MÃ ĐỀ vào bài thi, kẻ ô sau vào bài thi và điền đáp án đúng.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 điểm)

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

A. Nếu \(a \ge b\) thì \({a^2} \ge {b^2}\)                                             B. Nếu \({a^2} \ge {b^2}\) thì \(a \ge b\)

C. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.             D. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9.

Câu 2: Đường thẳng đi qua hai điểm A(2;3), B(-1;-3) song song với đường thẳng nào dưới đây ?

A. y = - 2x+2          B. y = - x+1                C. y = x-1                        D. y = 2x+2

Câu 3: Số các tập hợp con có hai phần tử của tập hợp \(A =\left\{ {a;b;c;d;e;f} \right\}\)  là                      

A.15                      B.16                           C. 22                                          D.  25

Câu 4: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. \(y = {x^3} + 2x + 1\)     B. \(y = \frac{{2 - x}}{{x - 1}}\)                      C.  \(y = \left| {{x^3} - 2x} \right|\)            D. \(y = \sqrt {x - 2} \)

Câu 5: Cho hai tập hợp A = {1; 2; 4; 5; 7} và B = (1; 7). Khi đó tập hợp A \ B là

A. {2; 4; 5}            B. {1; 7}                   C. (2; 5)                         D. [1; 7]

Câu 6: Cho hàm số: \(y = \frac{{\sqrt {x + 2} }}{{(x - 3)}} + \sqrt {3 - x} \). Tập xác định của hàm số này là                      

A. \(\left[ { - 1;2} \right]\)                 B.   \(\left[ { - 1;3} \right)\)                C.  \(\left[ { - 2;3} \right)\)                       D. \(\left( { - 2;3} \right]\)

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, cho \(\overrightarrow a  = (1;3),\overrightarrow b  = ( - 2;2)\). Tọa độ của véctơ \(\overrightarrow u  = 3\overrightarrow a  - 2\overrightarrow b \) là

A.  \(\overrightarrow u  = (7;5)\)            B. \(\overrightarrow u  = ( - 7; - 5)\)         C. \(\overrightarrow u  = (7; - 5)\)                 D. \(\overrightarrow u  = ( - 7;5)\)

Câu 8: Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề "\(\forall n \in N,2{n^2} - n - 1 \ge 0\)".

A.  \(\exists n \in N,2{n^2} - n - 1 \ge 0\)               B. \(\exists n \in N,2{n^2} - n - 1 < 0\)

C. \(\exists n \in N,2{n^2} - n - 1 > 0\)                  D. \(\exists n \in N,2{n^2} - n - 1 \le 0\)

Câu 9: Tọa độ đỉnh của parabol (P): \(y = 2{x^2} + 4x + 3\) là 

A. ( 1 ; -1)               B. (1; 1)                                   C. ( -1; 1)                       D. ( -1; -1)

Câu 10 : Cho tam giác ABC có AC = 5; BC = 7 và AB = 8. Số đo của góc A là

A. 45°                         B. 30°                                      C. 150°                           D. 60°

Câu 11: Số nghiệm của phương trình  x² – 3|x| + 2 = 0 là

A. 0                           B. 2                                           C. 3                               D. 4

Câu 12: Xác định a, b, c biết parabol \(y = a{x^2} + bx + c\) đi qua ba điểm A(0;1); B(1;-1); C(-1;1).

A. \(a = c = 1;b =  - 1\)   B. \(a =  - 1;b = c = 1\)                  C.  \(a = b = c = 1\)              D. \(a = b =  - 1;c = 1\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Lương Ngọc Quyến năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018 - 2019 có đáp án

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)