ON
ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Lê Văn Hưu năm 2017 có đáp án chi tiết

Tải về
VIDEO_3D

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm 2017 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT THANH HÓA

Trường THPT Lê Văn Hưu

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1

Năm học 2017 - 2018

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Phần 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. "\(\exists \,x \in R,\,{x^2}\, + \,1\, > \,0\)"

B. “Mọi tứ giác có hai đường chéo vuông góc đều là hình thoi”

C. "\(\forall \,x \in R,\,{x^2}\, + \,1\, \ge \,\)"

D. “Mọi hình thoi đều có hai đường chéo vuông góc”

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

(1) \(\sqrt 3 \) là số hữu tỉ.

(2) \(\pi  > \,3,14\)

(3) \(\forall x \in R,{x^2}\, - \,x\, + \,1 > \,0\)

(4) \(\forall x \in R,{(x - 1)^2} > 0\)

(5) \(\exists n \in N,n \ge {n^2}\)

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

Câu 3. Cho tập hợp \(A\, = \,\left\{ {1;\,2;3;4} \right\}\). Số tập con gồm 2 phần tử của  là:

A. 4                             B. 8                             C. 6                             D. 10

Câu 4. Cho tập \(A = ( - 2;\,3)\) và tập \(B = \left\{ {x \in R,1 \le x \le 5} \right\}\). Khi đó là

A. \(\left( { - 2;\,5} \right)\)                   B. (1;3)                        C. (-2;5]                    D. [1;3)

Câu 5. Cho tập A = (-3;2) và tập \(B\, = \,(3 - 2m;\, + \infty )\),m là tham số. Tìm m để \(A \cup B\) là một khoảng

A.  \(m > \frac{1}{2}\)                   B.  \(m\, < \,\frac{1}{2}\)                    C.  \(m \le 3\)                    D. \(m \ge 3\)

Câu 6. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn

A.  \(y\, = \,\sqrt {2\, - \,x} \, + \,\sqrt {2\, + \,x} \)                                               B. \(y\, = \,{x^2}\, - \,4x\, + \,4\)

C. \(y\, = \,{x^3} - \,3x\)                                                                                     D. \(y\, = \,x\sqrt {{x^4}\, + \,4{x^2}\, + \,2} \)

Câu 7. Hàm số \(y\, = \,{x^2}\, + \,2x\, + \,2\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. \(\left( { - \infty ;\, + \infty } \right)\)              B. \(\left( { - 2; + \infty } \right)\)                 C.  \(\left( { - 1; + \infty } \right)\)               D. \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\)

Câu 8. Cho hàm số \(y\, = \,f(x)\, = \,\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} + \,4x\,\,\,\,\,khi\,\,x \le \, - 1\\
2x\, - \,1\,\,\,\,\,\,\,\,khi\, - 1 < x \le \,3\\
 - x\, + \,6\,\,\,\,\,\,\,khi\,\,\,x > \,3
\end{array} \right.\).

Tính giá trị của biểu thức \(A\, = \,f( - 2)\, + \,f( - 1) + \,f(1) + f(2) + f(3) + f(4)\)

 A.  A = 4                    B.  A = 63                   C.  A = 2                     D. A = 8

Câu 9. Parabol \(y\, = \,{x^2} - ax\, + \,b\) có đỉnh \(I(2;\, - 2)\).Khi đó giá trị của \(a+2b\) là

A.  \(a+2b=0\)              B.  \(a+2b=8\)               C.  \(a+2b=-2\)            D.  \(a+2b=4\)

Câu 10. Cho hàm số \(y\, = a{x^2} + bx + c\) có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. \(a > 0,\,b < 0,\,c < 0\)

B.\(a > 0,\,b < 0,\,c > 0\)

C. \(a < 0,\,b > 0,\,c < 0\)

D. \(a > 0,\,b > 0,\,c < 0\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1