YOMEDIA

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Đoàn Thượng năm học 2018 - 2019

Tải về

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Đoàn Thượng năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm sẽ là tài liệu hữu ích để các em ôn tập chuẩn bị cho bài thi học kì 1 môn Toán lớp 10 sắp tới.

Chúc các em ôn tập và có một mùa thi thật tốt!

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM 2018 – 2019  

MÔN: TOÁN 10

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

 

 

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: [1]  Hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
2x + 3y = 5\\
x - 2y =  - 1
\end{array} \right.\) có nghiệm là:

A. vô nghiệm.                B. \(\left( {1;1} \right)\) .                         C. có vô số nghiệm.       D. \(\left( { - 1; - 1} \right)\) .

Câu 2: [1] Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Hải Dương là thủ đô của Việt Nam.               B. Hưng Yên là thủ đô của Việt Nam.

C. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.                      D. Hải Phòng là thủ đô của Việt Nam.

Câu 3: [2Đường thẳng sau đây là đồ thị của hàm số nào?

A. \(y = 2x + 4\) .               B. \(y =  - 2x - 4\) .              C. \(y = 2x - 4\) .               D. \(y =  - 2x + 4\) .

Câu 4: [1] Cho hình vuông ABCD, trong các véc tơ CD, AD, BC, AC, DC, có mấy véc tơ bằng véc tơ AB.

A. 2.                               B. 1.                               C. 4.                               D. 5.

Câu 5: [2] Hàm số nào sau đây là hàm chẵn trên tập xác định của nó.

A. \(y = {x^3} - 2x\).             B. \(y = \sqrt {x + 4} \).              C. \(y = \sqrt {{x^2} - 4x} \).           D. \(y = {x^4} - 4{x^2} + 3\).

Câu 6: [2] Cho tam giác đều ABC cạnh 3a, điểm I thuộc cạnh BC sao cho BI = 2IC. Tính tích vô hướng \(\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BI} \) có kết quả là:

A. \(2{a^2}\) .                          B. \(6{a^2}\) .                          C. \(\frac{9}{2}{a^2}\) .                         D. \(3{a^2}\) .

Câu 7: [1] Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} - 4x + 1\) có đồ thị là (P). Tọa độ đỉnh của (P) là:

A. \(I\left( {2;3} \right)\) .                     B. \(I\left( { - 2; - 3} \right)\) .                C. \(I\left( {2; - 3} \right)\) .                   D. \(I\left( { - 2;3} \right)\) .

Câu 8: [3] Cho tập hợp \(A = \left\{ {1;2;3;4} \right\};B = \left\{ {x/x \in R;{x^2} - 8x + 15 = 0} \right\};C = \left\{ {x/x \in N;6 - x \ge 0} \right\}\). Tổng các phần tử của tập hợp \(C\backslash \left( {A\backslash B} \right)\) bằng:

A. 14.                             B. 2.                              C. 3.                              D. 6.

Câu 9: [1]  Tổng các nghiệm của phương trình \({x^2} - 4x - 17 = 0\) là:

A. - 4.                            B. 17.                            C. - 17.                          D. 4.

Câu 10: [3]  Tổng các nghiệm của phương trình \(\sqrt {2{x^2} - 4x + 1}  = 2x + 1\) là:

A. \(\frac{{ - 6}}{5}\)                             B. 0                               C. \(\frac{{36}}{{25}}\)                             D. - 4

Câu 11: [2] Trong mặt phẳng Oxy, đồ thị hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} - 2x - 3\) có đỉnh là M, tính OM.

A.  \(OM = \sqrt {17} \).              B. \(OM = 1\).                    C.  \(OM = 4\).                  D.  \(OM = 17\).

Câu 12: [2] Điều kiện của tham số m để phương trình \(m{x^2} - 4x + 1 = 0\) có 2 nghiệm phân biệt là:

A. \(m < 4\) .                      B. \(\left\{ \begin{array}{l}
m < 4\\
m \ne 0
\end{array} \right.\) .                    C. \(\left\{ \begin{array}{l}
m \le 4\\
m \ne 0
\end{array} \right.\) .                    D. \(m > 4\) .

---Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Đoàn Thượng năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Thị Xã Quảng Trị năm học 2018 - 2019 có đáp án

 

 

 

YOMEDIA