ON
YOMEDIA

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018 - 2019 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ là tài liệu hữu ích để các em ôn tập chuẩn bị cho bài thi học kì 1 môn Toán lớp 10 sắp tới.

Chúc các em ôn tập và có một mùa thi thật tốt!

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU

 

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN - LỚP 10CB

Năm học 2018-2019

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

 

 

Mã đề thi 157

     

Câu 1. Cho hàm số \(y = \left\{ \begin{array}{l}
\frac{2}{{x - 1}}{\rm{  }},{\rm{  }}x \in \left( { - \infty ;0} \right)\\
\sqrt {x + 1} {\rm{ }},{\rm{  }}x \in \left[ {0;2} \right]\\
{x^2} - 1{\rm{ }},{\rm{  }}x \in \left( {2;5} \right]
\end{array} \right.\). Tính \(f\left( 4 \right)\), ta được kết quả:

A. \(\frac{2}{3}\)                           B. 15                            C. \(\sqrt 5 \)                          D. 7

Câu 2. Cho tam giác ABC đều cạnh bằng 1, trọng tâm G. Độ dài vectơ \(\overrightarrow {AG} \) bằng:

A. \(\frac{{\sqrt 3 }}{6}\)                         B. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)                           C. \(\frac{{\sqrt 3 }}{3}\)                           D. \(\frac{{\sqrt 3 }}{4}\)

Câu 3. Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số \(f\left( x \right) = \left| {x + 2} \right|--\left| {x - 2} \right|\), \(g\left( x \right) = --\left| x \right|\).

A. \(f(x)\) là hàm số chẵn, \(g(x)\) là hàm số chẵn.   B. \(f(x)\) là hàm số lẻ, \(g(x)\) là hàm số chẵn.

C. \(f(x)\) là hàm số lẻ, \(g(x)\) là hàm số lẻ.              D. \(f(x)\) là hàm số chẵn,\(g(x)\)  là hàm số lẻ.

Câu 4. Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của AB. Tìm điểm M thỏa mãn hệ thức \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \).

A. M là trung điểm của IC.                                 B. M là trung điểm của IA.

C. M là điểm trên cạnh IC sao cho IM = 2MC.            D. M là trung điểm của BC.

Câu 5. Cho \(A = \left\{ {x \in R|x \le 5} \right\}\). Tập A là tập nào trong các tập hợp số sau:

A. \(\left( { - \infty ;5} \right)\)                    B. \(\left( {5; + \infty } \right)\)                      C. \(\left( { - \infty ;5} \right]\)                       D. \(\left[ {5; + \infty } \right)\)

Câu 6. Parabol \(y = a{x^2} + bx + c\) đạt giá trị nhỏ nhất bằng 6 tại \(x=-2\) và đi qua \(A\left( {0;6} \right)\) có phương trình là

A. \(y = {x^2} + 4x + 12\).       B. \(y = \frac{1}{2}{x^2} + 2x + 6\).       C. \(y = {x^2} + 2x + 6\).          D. \(y = \frac{1}{2}{x^2} + 6x + 6\).

Câu 7. Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = a{x^2} + bx + c\). Gọi \(g\left( x \right) = f\left( {x + 3} \right) - 3f\left( {x + 2} \right) + 3f\left( {x + 1} \right)\). Tính \(g(x)\)

A.\(g\left( 1 \right) = a - b - c\).        B. \(g\left( 1 \right) = a + b - c\) .         C. \(g\left( 1 \right) = a - b + c\).         D. \(g\left( 1 \right) = a + b + c\).

Câu 8. Cho \(A = \left( { - \infty ;2m - 7} \right)\) và \(B = \left( {13m + 1; + \infty } \right)\). Số nguyên m nhỏ nhất thỏa mãn \(A \cap B = \emptyset \) là?

A. 2                              B. - 1                             C.0                                D. 1

Câu 9. Một hàm số bậc nhất \(y = f\left( x \right)\), có \(f\left( { - 1} \right) = 2\) và \(f\left( 2 \right) =  - 3\). Hàm số đó là

A. \(y = \frac{{ - 5x - 1}}{3}\)            B. \(y = \frac{{ - 5x + 1}}{3}\)            C.\(y{\rm{ }} = 2x--3\).              D.\(y =  - 2x + 3\).

Câu 10.  Cho tam giác ABC đều cạnh a. Khi đó \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right|\) bằng:

A. \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right| = 2a\)          B. Một đáp án khác      C. \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right| = a\sqrt 3 \).         D. \(\left| {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right| = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}\).

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2018 - 2019

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1