ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm học 2018 - 2019

Tải về

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm sẽ là tài liệu hữu ích để các em ôn tập chuẩn bị cho bài thi học kì 1 môn Toán lớp 10 sắp tới.

Chúc các em ôn tập và có một mùa thi thật tốt!

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

 

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: TOÁN LỚP 10

Thời gian làm bài: 90 phút;

Họ, tên thí sinh:................................... Số báo danh:...............

Mã đề thi 132

     
 

Câu 1. Điều kiện của tham số m để phương trình \(\left( {{m^2} - 9} \right)x = 3m.\left( {m - 3} \right)\) có nghiệm duy nhất là

A. \(m \ne  - 3\) .                      B. \(m \ne 0\) .                      C. \(m \ne  \pm 3\) .                    D. \(m \ne 3\) .

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai ?

A. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

B. Tam giác cân có một góc bằng \(60^0\) là tâm giác đều.

C. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

D. Tam giác có hai đường cao bằng nhau là tam giác cân.

Câu 3. Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có tập xác định là \(\left[ { - 3;3} \right]\) và có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?.

A. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại  điểm phân biệt.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - 3;1} \right)\) và \(\left( {1;4} \right)\).

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 2;1} \right)\).

D. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - 3; - 1} \right)\) và \(\left( {1;3} \right)\).

Câu 4.Cho hình bình hành ABCD. Tìm \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {BC} \).

A. \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AC} \) .                     B.  \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {BD} \)               C. \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {DB} \) .                   D.\(\overrightarrow u  = \overrightarrow {CA} \) .

Câu 5.Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng \(d:y = \frac{{1 - 3x}}{4}\) và \(d':y =  - \left( {\frac{x}{3} + 1} \right)\) là

A. \(\left( {0; - 1} \right)\).                       B. \(\left( {0;\frac{1}{4}} \right)\) .                     C. \(\left( {2; - 3} \right)\) .                    D. \(\left( {3; - 2} \right)\) .

Câu 6. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2, BC = 1. Tích vô hướng \(\overrightarrow {AC} .\overrightarrow {BC} \) bằng

A. 1.                                B. \(\frac{{\sqrt 5 }}{2}\) .                         C. \(\frac{{\sqrt 15 }}{2}\)                        D. \(-\frac{{\sqrt 5 }}{2}\) .

Câu 7. Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left| { - 5x} \right|\). Khẳng định nào sau đây sai?

A.  \(f\left( 2 \right) = 10.\)                B. \(f\left( { - 1} \right) = 5\).               C.  \(f\left( { - 2} \right) = 10.\)            D. \(f\left( {\frac{1}{5}} \right) =  - 1.\)

Câu 8. Cho hai tập hợp \(A = \left[ {m;m + 2} \right]\) và \(B = \left[ { - 1;2} \right]\). Điều kiện của m để \(A \cap B = \emptyset \) là

A. \(m \le  - 1\)  hoặc \(m \ge 0\).   B. \(0 \le m \le 2\) .                C. \( - 3 \le m \le 2\) .              D. \( - 1 \le m \le 0\) .

Câu 9. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình \(\left| {x + 2} \right| = 2\left| {x - 2} \right|\) là

A. \(\frac{1}{2}.\)                               B. \(\frac{2}{3}.\)                             C. 6.                             D. \(\frac{20}{3}.\)

Câu 10. Giá trị của m để phương trình \(\left( {m - 1} \right){x^4} - m{x^2} + {m^2} - 1 = 0\) có ba nghiệm phân biệt là

A. \(m = 1.\)                          B. \(m = -1.\)                      C. \(m = 0.\)                        D. \(m =  \pm 1.\)

Câu 11. Cho bốn điểm A, B, C, D phân biệt. Số vectơ (khác \(\overrightarrow 0 \) ) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm A, B, C, D là

A. 10.                              B. 4.                             C. 8.                             D. 12.

Câu 12. Số nghiệm của phương trình \(x + \sqrt {x - 1}  = \sqrt {1 - x} \) là

A. 0.                               B. 1.                              C. 2.                             D. 3.

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)