YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Đông Hòa

Tải về
 
UREKA

Để giúp các em ôn tập lại kiến thức cũ và chuẩn bị kì thi HK1 môn Toán 8 sắp tới. Hoc247 xin giới thiệu đến các em Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Đông Hòa để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi này.

ADSENSE

TRƯỜNG THCS ĐÔNG HÒA

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 8

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Câu 1: Tích (4x – 2)(4x + 2) có kết quả bằng:

A. 4x2 + 4                   

B. 4x2 – 4                   

C. 16x2 + 4                 

D. 16x– 4

Câu 2: Giá trị của biểu thứ 8x3 – 12x2y + 6xy2 – y3 tại x = –10, y = –18 là:

A. -8               

B. 8                

C. 2                

D. Một giá trị khác

Câu 3: Thương của phép chia đa thức 4x2 + 4x + 1 cho đa thức 2x + 1 bằng:

A. 2x –           

B. 2x + 1                    

C. 2x              

D. Một kết quả khác

Câu 4: Cho hình thang ABCD có AB // CD, thì hai cạnh đáy của nó là :

A. AB ; CD                

B. AC ;BD                 

C. AD; BC                 

D. Cả A, B, C đúng

Câu 5: Cho hình bình hành ABCD có số đo góc A = 1050, vậy số đo góc D bằng:

A. 700                         

B. 750                         

C. 800                         

D. 850

Câu 6: Một miếng đất hình  chữ nhật có độ dài 2 cạnh lần lượt là 4m và 6m ; người ta làm bồn hoa hình vuông cạnh 2m, phần đất còn lại để trồng cỏ, hỏi diện tích trồng cỏ là bao nhiêu m?

A. 24                          

B. 16                          

C. 20                          

D. 4

II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2 + xy –x – y

b) a2 – b2 + 8a + 16

Câu 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

a) 4x(x + 1) + (3 – 2x)(3 + 2x) = 15

b) 3x(x – 20012) – x + 20012 = 0

Câu 3: (3,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Vẽ BH vuông góc với AC . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AH, BH, CD.

a) Chứng minh tứ giác MNCP là hình bình hành.

b) Chứng minh MP vuông góc MB.

c) Gọi I là trung điểm của BP và J là giao điểm của MC và NP.

Chứng minh rằng:   MI   IJ  < JP

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1D

2A

3B

4A

5B

6C

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

a) x2 + xy –x – y = x(x + y) – (x + y) = (x + y)(x -1 ).

b) a2 – b2 + 8a + 16 = (a2 + 8a + 16) – b2 = (a + 4)2 – b2

= (a + 4 – b)(a + 4 + b).

Câu 2:

a) 4x(x + 1) + (3 – 2x)(3 + 2x) = 15

⇔4x2 + 4x + (9 – 4x2) = 15

⇔ 4x2 + 4x + 9 – 4x2 = 15

⇔4x = 15 – 9

⇔4x = 6

⇔x = 3/2

.....

---(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 8 năm 2020 có đáp án Trường THCS Đông Hòa. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

​Chúc các em học tập tốt !

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF