YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 10 năm 2017 Trường THPT Kim Liên có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 10 năm 2017 Trường THPT Kim Liên có đáp án tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT KIM LIÊN

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 10

Năm học 2017 - 2018

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm - Thời gian làm bài 45 phút) - Mã đề 520

Họ và tên học sinh: ........................................ Lớp: ..................................

Câu 1: Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập hợp con?

      A.   \(\left\{ {x;\emptyset } \right\}\)                  B.  {x}                           C.  \(\left\{ {x;y;\emptyset } \right\}\)                  D.  \(\left\{ {x;y} \right\}\)

Câu 2: Cho \(A = \left( { - 1;3} \right),B = \left[ {0;5} \right]\). Khi đó \(\left( {A \cap B} \right) \cup \left( {A\backslash B} \right)\) là:

      A.  (-1; 3)                   B. [-1; 3]                       C.    \(\left( { - 1;3} \right)\backslash \left\{ 0 \right\}\)            D.  (-1; 3]

Câu 3: Parabol \(\left( P \right):y =  - 2{{\rm{x}}^2} - 6{\rm{x}} + 3\) có hoành độ đỉnh là:

      A. x = -3                    B.  \(x = \frac{3}{2}\)                       C.   \(x = \frac{-3}{2}\)                     D.  x = 3

Câu 4: Số nghiệm của phương trình \(\frac{x}{{2\sqrt {x - 3} }} = \frac{1}{{\sqrt {x - 3} }}\) là:

      A. 2                             B. 0                                C. 1                                D. 3

Câu 5: Phương trình \(\left| {3x - 1} \right| = 2x - 5\)  có bao nhiêu nghiệm?

      A. Vô số                     B. 1                                C. 0                                D. 2

Câu 6: Chiều cao của một ngọn đồi là \(\overline h  = 347,13m \pm 0,2m\). Độ chính xác d của phép đo trên là:

      A.  d = 347,33m        B. d = 0,2                 C.  d = 347,13m            D.  d = 346,93m

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm \(A\left( {3; - 5} \right),B\left( {1;7} \right)\). Trung điểm I của đoạn thẳng AB có tọa độ là:

      A. I(2; -1)             B.   I(-2; 12)                C.   I(4; 2)                    D.  I(2; 1)

Câu 8: Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2016 được ghi lại như sau \(\overline s  = 94444200 \pm 3000\) (người). Số quy tròn của số gàn đúng là 94444200 là:

      A. 94440000              B.   94450000               C.  94444000                D.  94400000

Câu 9: Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng [-10; -4) để đường thẳng \(d:y =  - \left( {m + 1} \right)x + m + 2\) cắt Parabol \(\left( P \right):y = {x^2} + x - 2\)  tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung?

      A. 6                             B. 5                                C. 7                                D. 8

Câu 10: Cho \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BD} \) với 4 điểm A, B, C, D bất kì. Chọn khẳng định đúng?

      A.   \(\overrightarrow u  = 0\)                    B.  \(\overrightarrow u  = 2\overrightarrow {DC} \)                  C. \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AC} \)                      D.  \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {BC} \)

Câu 11: Cho các câu sau đây:

(I): “Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam”.

(II): “\({\pi ^2} < 9,86\) ”

(III): “Mệt quá!”

(IV): “Chị ơi, mấy giờ rồi?”

Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề?

      A. 1                             B. 3                                C. 4                                D. 2

 

PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm - Thời gian làm bài: 45 phút)

Câu 1 (2 điểm): Cho hàm số \(y = {x^2} - 4x + 3\)  (1)

a) (1 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số (1).

b) (1 điểm) Viết phương trình đường thẳng đi qua giao điểm của (P) với trục Oy và song song với đường thẳng y =12x + 2017  

Câu 2: Tìm m để phương trình \({x^2} - \left( {2m + 1} \right)x + {m^2} + 1 = 0\) có 2 nghiệm \({x_1};{x_2}\) thỏa mãn \({x_2} = 2{x_1}\) .

Câu 3: (2 điểm) Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm D, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho  AD=3DC, EC=2BE, .

a) (1 điểm) Biểu diễn mỗi vectơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {ED} \) theo hai vectơ \(\overrightarrow {CA}  = \overrightarrow a ;\overrightarrow {CB}  = \overrightarrow b \) .

b) (0,5 điểm) Tìm tập hợp  điểm M sao cho  \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {ME} } \right| = \left| {\overrightarrow {MB}  - \overrightarrow {MD} } \right|\)

c) (0,5 điểm) Với k là số thực tùy ý, lấy các điểm P, Q sao cho \(\overrightarrow {AP}  = k\overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {BQ}  = k\overrightarrow {BE} \). Chứng minh rằng trung điểm của đường thẳng PQ luôn thuộc một đường thẳng cố định khi k thay đổi.

ĐÁP ÁN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

C

C

C

B

D

A

A

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

A

A

B

D

D

A

B

A

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

B

A

A

A

C

 

 

 

 

 

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi HK1 môn Toán 10 năm 2017 Trường THPT Kim Liên có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)