AMBIENT

Đề thi giữa HK1 Sinh 12 - THPT Trần Phú năm 2016 có đáp án

Tải về

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 12 năm 2016 trường THPT Trần Phú bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án. Mong rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và chuẩn bị kiến thức thật tốt cho kì thi sắp đến.

SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: SINH HỌC - LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút

{--Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng chọn Xem online hoặc Tải về. Ngoài ra, các em có thể thực hành làm bài thi trực tuyến tại Kiểm tra giữa học kì môn Sinh học 12 có đáp án--}

Câu 1. Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

A. Ađênin.            B. Timin.              C. Uraxin.                 D. Xitôzin.

Câu 2. Người bị hội chứng Đao là do bộ NST trong tế bào của cơ thể:

A. Thiếu 1 NST số 23                                     B. Thừa 1 NST số 23
C. Thừa 1 NST số 21                                     D. Thiếu 1 NST số 21

Câu 3. Điều nào sau đây là không đúng:

A. Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen
B. Bố mẹ truyền cho con kiểu gen chứ không truyền cho con các tính trạng trạng có sẵn
C. Tính trạng số lượng rất ít hoặc không chịu ảnh hưởng của môi trường
D. Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường

Câu 4. Đơn phân của prôtêin là:

A. nuclêôxôm.                                    B. peptit.                     C. axit amin                 D. nuclêôtit.

Câu 5. Hạt phấn của loài A có n = 5 nhiễm sắc thể thụ phấn cho noãn của loài B có n = 7 nhiễm sắc thể. Cây lai dạng song nhị bội có số nhiễm săc thể là:

A. 10.                 B. 14.                  C. 12.                      D. 24.

Câu 6. Kết quả nào dưới đây được hình thành từ nguyên tắc bổ sung?

A. G - A = T - X                                               B. A - X = G - T
C. Tất cả đều sai                                            D. A + T = G + X

Câu 7. Khi gen thực hiện 5 lần nhân đôi, số gen con được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu do môi trường nội bào cung cấp là:

A. 30.                                       B. 16                                       C. 32.                                       D. 31.

Câu 8. Gen trên NST Y di truyền:

A. Tương tự như các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.
B. Thẳng.
C. Theo dòng mẹ.
D. Chéo.

Câu 9. Một gen có chiều dài là 4080 A0 có nuclêôtit A là 560. Số lượng các loại nuclêôtit của gen:

A. A = T = 560; G = X = 640
B. A = T = 180; G = X = 380.
C. A = T = 640; G = X = 560.
D. A = T = 300; G = X = 260.

Câu 10. Ở chim, bướm, dâu tây cặp nhiễm sắc thể giới tính ở con cái thường là:

A. XO, con đực là XY.                          B. XX, con đực là XO.
C. XX, con đực là XY.                          D. XY, con đực là XX.

Câu 11. Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm một liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng:

A. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G – X.
B. Thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.
C. Thêm một cặp nuclêôtit.
D. Mất một cặp nuclêôtit.

Câu 12. Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường có thể tạo ra:

A. 8 loại giao tử.                                 B. 2 loại giao tử.
C. 4 loại giao tử.                                 D. 16 loại giao tử.

Câu 13. Nhóm phép lai nào sau đây được xem là lai phân tích?

A. P: Aa x aa; P: AaBb x AaBb
B. P: AA x Aa; P: AaBb x Aabb
C. P: Aa x Aa; P: Aabb x aabb
D. P: Aa x aa; P: AaBb x aabb

Câu 14. Bệnh ung thư máu ở người là do

A. Đột biến đảo đoạn trên NST số 21
B. Đột biến mất đoạn trên NST số 21
C. Đột biến lặp đoạn trên NST số 21
D. Đột biến chuyển đoạn trên NST số 21

Câu 15. Nuclêôxôm có cấu trúc:

A. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit
B. Phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 15 - 100 cặp nuclêôtit
C. Lõi là một đoạn ADN có 146 cặp nuclêôtit và vỏ bọc là 8 phân tử histôn
D. 6 phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit

{--Xem đầy đủ nội dung tại xem online hoặc tải về--}

Trên đây là một số đoạn trích của Đề thi giữa HK1 Sinh 12 - THPT Trần Phú 2016, các em đăng nhập vào hoc247.net để xem chi tiết nhé. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các em có kết quả tốt trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tập và thi tốt!

-- Mod Sinh học 247--

 

YOMEDIA