YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Toán 10 năm 2018 có đáp án - Trường THPT Yên Phong 1

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 tài liệu Đề thi giữa HK1 môn Toán 10 năm 2018 có đáp án của Trường THPT Yên Phong 1. Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án hoàn thành trong thời gian 45 phút. Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. 

TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1

TỔ TOÁN

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Toán - Lớp 10 – Giữa kì 1

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 

 

Mã đề 178

 
 

Câu 1. Cho hai điểm A, B phân biệt và cố định, với I là trung điểm của AB. Tìm tập hợp các điểm  thỏa mãn đẳng thức \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right| = \left| {\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB} } \right|.\)

A. Đường tròn tâm I, đường kính \(\frac{{AB}}{2}.\)                    B. Đường tròn đường kính AB

C. Đường trung trực của đoạn thẳng AB                 D. Đường trung trực đoạn thẳng IA

Câu 2. Cho tam giác ABC, với M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Khẳng định nào sau đây sai?

A. \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {PM}  = \overrightarrow 0 .\)                                                B. \(\overrightarrow {PB}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow {MP} .\)

C. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow 0 .\)                                                   D. \(\overrightarrow {AP}  + \overrightarrow {BM}  + \overrightarrow {CN}  = \overrightarrow 0 .\)

Câu 3. TXĐ của hàm số \(y = \sqrt {\frac{{3x + 5}}{{x - 1}} - 4} \) là với \(\left( {a;b} \right]\) là các số thực. Tính tổng \(a+b\)?

A. \(a + b =  - 8\)                     B. \(a + b =  10\)                  C. \(a + b =  8\)                       D. \(a + b =  10\)

Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

A. Nếu x = y thì t.x = t.y 

B. Nếu x > y thì x3 > y3

C. Nếu số nguyên n có tổng các chữ số bằng 9 thì số tự nhiên n chia hết cho 3

D. Nếu x > y thì x2 > y2

Câu 5. Cho tam giác ABC. Gọi M, N là các điểm thỏa mãn \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 ,2\overrightarrow {NA}  + 3\overrightarrow {NC}  = \overrightarrow 0 \) và \(\overrightarrow {BC}  = k\overrightarrow {BP} \). Tìm k để ba điểm M, N, P thẳng hàng.

A. \(k = \frac{2}{3}\)                            B. \(k = \frac{3}{5}\)                            C. \(k = \frac{1}{3}\)                            D. k = 3

Câu 6. Gọi O là tâm hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {DB} .\)                                                        B. \(\overrightarrow {BC}  - \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {DC}  - \overrightarrow {DA} .\)

C. \(\overrightarrow {OA}  - \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {CD} .\)                                                         D. \(\overrightarrow {OB}  - \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow {OD}  - \overrightarrow {OA} .\)

Câu 7. TXĐ của hàm số \(y = \frac{1}{{\sqrt {2x - 5} }} + \sqrt {9 - x} \) là:

A. \(D = \left( {\frac{5}{2};9} \right]\)                   B. \(\left( {\frac{5}{2};9} \right)\)                          C. \(D = \left( {\frac{5}{2};9} \right]\)                           D. \(\left( {\frac{5}{2};9} \right)\)

Câu 8. Cho tập \(X = \left\{ {x \in N\left| {\left( {{x^2} - 4} \right)\left( {x - 1} \right)\left( {2{x^2} - 7x + 3} \right) = 0} \right.} \right\}.\) Tính tổng S các phần tử của tập X.

A. \(S = \frac{9}{2}.\)                             B. S = 5                            C. S = 6                             D. S = 4

Câu 9. Cho parabol (P) có phương trình \(y = {x^2} - 2x + 4\). Tìm điểm mà parabol đi qua.

A. Q(4;2)                          B. N(- 3;1)                        C. P(4;0)                          D. M(- 3; 19)

Câu 10. Cho hai điểm A và B phân biệt. Điều kiện cần và đủ để I là trung điểm AB là:

A. \(\overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {IB} .\)                          B. \(\overrightarrow {IA}  = -\overrightarrow {IB} .\)                       C. \(\overrightarrow {AI}  = \overrightarrow {BI} .\)                        D. IA = IB

Câu 11. Cho tập hợp \(X = \left( { - \infty ;2} \right] \cap \left( { - 6; + \infty } \right).\) Khẳng định nào sau đây đúng?

     A. \(X = \left( { - 6;2} \right].\)                     B. \(X = \left( { - 6; + \infty } \right).\)               C. \(X = \left( { - \infty ; + \infty } \right).\)              D. \(X = \left( { - \infty ;2} \right].\)

Câu 12. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Không được làm việc riêng trong giờ học!          

B. Đi ngủ đi!

C. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới.       

D. Bạn học trường nào?

 

{-- xem đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi giữa HK1 môn Toán 10 năm 2018 Trường THPT Yên Phong 1 ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi giữa HK1 môn Toán 10 năm 2018 có đáp án của Trường THPT Yên Phong 1. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

>>> Các em có thể tham khảo thêm : Đề KSCL giữa HK1 môn Toán 10 Trường THPT Nhữ Văn Lan năm học 2018 - 2019

 

YOMEDIA