YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2018-2019 - Trường THPT Bến Tre

Tải về
 
UREKA

Mời các em cùng tham khảo Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2018-2019 - Trường THPT Bến Tre do Hoc247 tổng hợp và biên soạn. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các em cùng tham khảo!

ADSENSE

TRƯỜNG THPT BẾN TRE

ĐỀ KIỂM TRA 45’ HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2018-2019

MÔN: Sinh học - lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHỆM(2đ): hãy chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Các cấp tổ chức sống cơ bản gồm:

A. Nguyên tử- phân tử- tế bào- cơ thể- quần thể- quần xã- HST- sinh quyển

B. Phân tử- nguyên tử- cơ thể- quần thể- quần xã- HST- sinh quyển

C. Cơ thể- quần thể- quần xã- HST- sinh quyển

D. Nguyên tử- phân tử- cơ thể- quần thể- quần xã- hệ sinh thái- sinh quyển

Câu 2: Thế giới sinh vật phân loại thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần là:

A. Loài- chi- họ- bộ- lớp- ngành- giới

B. Lớp – ngành - bộ - họ - chi - giống - loài

C. Giới – ngành - lớp - bộ - họ

D. Giới – ngành - lớp - bộ - họ - chi - loài

Câu 3: Whittaker và Margulis chia thế giới sinh vật thành:

A. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật

B. Giới Nguyên sinh, giới Thực vật và giới Động vật

C. Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật

D. Giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật

Câu 4: Các nguyên tố đại lượng chính gồm:

A. C, H, O, N, P                    B. C, H, O, N, Ca

C. C, H, O, N, P                        D. C, H, O, N

Câu 5: Những chất hữu cơ có vai trò quan trọng trong tế bào:

A. Cacbohiđrat, lipit, prôtêin, axít nuclêic

B. Cacbohiđrat, lipit, axít nuclêic, glicôgen

C. Cacbohiđrat, lipit, prôtêin, xenlulôzơ

D. Cacbohiđrat, axít amin, prôtêin, axít nuclêic

Câu 6: Đặc tính chung của các phân tử Lipit là:

A. Tan rất tốt trong nước, không tan trong dung môi hữu cơ

B. Tan rất tốt trong dung môi hữu cơ, không tan trong nước

C. Kị nước và tan trong dung môi hữu cơ

D. Kị nước và tan trong nước

Câu 7: Khi đưa tế bào sống vào ngăn đá tủ lạnh thì hậu quả gì sẽ xảy ra?

A. Nước trong tế bào đóng băng và giảm thể tích

B. Tế bào bị co nguyên sinh chất

C. Nước trong tế bào đóng băng sẽ phá vỡ cấu trúc tế bào

D. Tế bào bị co nguyên sinh chất và tế bào bị phá vỡ

Câu 8:  Một đoạn phân tử ADN có số cặp nucleotit loại A-T là 33 cặp và số cặp G-X là 25 cặp. Hỏi số liên kết hidro trên đoạn phân tử ADN này là bao nhiêu?

A. 129                        B. 249                      C. 149                D. 141

II. TỰ LUẬN: (8đ)

Câu 1 (3đ):

a. Trình bày chức năng của prôtêin?

b. So sánh ADN và ARN?

Câu 2 (2đ): Kích thước nhỏ mang lại lợi thế gì cho các tế bào nhân sơ? Các biện pháp phòng chống và chữa bệnh khi mắc phải các bệnh do vi khuẩn gây ra?

Câu 3 (3đ):

a. Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?

b. Một gen có 120 chu kì xoắn. Trên mạch 1 của gen có số Nu loại A chiếm 20%, loại T chiếm 10% số Nu của mạch. Trên mạch 2 của gen có số Nu loại X chiếm 30% số Nu của mạch.

  • Tính tỷ lệ % và số lượng Nu từng loại trên mỗi mạch đơn?
  • Tính chiều dài và số liên kết hóa trị của gen?

{-- Xem đáp án  tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề thi HK1 môn Sinh năm 2018-2019 để xem đầy đủ nội dung đề thi các em vui lòng đăng nhập website hoc247 chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON