YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Trần Suyền phân theo mức độ có đáp án

Tải về
 
UREKA

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Trần Suyền phân theo mức độ có đáp án do HOC247 tổng hợp với các câu hỏi được phân theo các mức độ từ đơn giản đến khó nhằm giúp các em có thể ôn tập các kiến thức môn Sinh học 10 đã học chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE

TRƯỜNG THPT TRẦN SUYỀN

ĐỀ THI GIỮA HK1 NĂM 2020-2021

Môn: Sinh học 10   

Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề)

I. Mức nhân biết:

Câu 1: Cấu trúc nào sau đây không có trong nhân của tế bào?

A. Chất nhiễm sắc.         B. Chất dịch nhân.           C. Bộ máy gôngi.            D. Nhân con.

Câu 2: Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?

A. Giới thực vật.          B. Giới khởi sinh.          C. Giới nguyên sinh.                 D. Giới động vật.

Câu 3: Đơn phân của phân tử ADN là:

A. Axitamin.          B. Bazơ nitơ.           C. Monosacarit.             D. Nucleotit.

Câu 4: Đường đơn còn được gọi là:

A. Mônôsaccarit.          B. Pentôzơ.             C. Frutôzơ.               D. Mantôzơ.

Câu 5: Một nuclêotit được cấu tạo gồm các thành phần sau:

A. Axit, Prôtêin và lipit.              B. Lipit, đường và Prôtêin.

C. Đường, axit và Prôtêin.         D. Đường, bazơ nitơ và gốc axit.

-----------Còn tiếp----------

II. Mức thông hiểu

Câu 1: Nước không có vai trò nào sau nào đây?

A. Dung môi hoà tan của nhiều chất.

B. Là môi trường xảy ra các phản ứng sinh hoá của cơ thể.

C. Phân tử nước có tính phân cực.

D. Thành phần cấu tạo bắt buộc của tế bào.

Câu 2: Thứ tự đúng về các cấp tổ chức của thế giới sống là:

A. Nguyên tử, phân tử, bào quan, mô, tế bào, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

B. Nguyên tử, phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

C. Nguyên tử, phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, hệ sinh thái, quần thể.

D. Nguyên tử, phân tử, tế bào, mô, bào quan, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

Câu 3: Điều không đúng khi nói về Ribôxôm

A. Có chứa nhiều phân tử ADN

B. Là bào quan không có màng bọc

C. Được tạo bởi hai thành phần hoá học là prôtêin và rARN

D. Gồm hai hạt: Một to, một nhỏ

Câu 4: Các axit amin khác nhau phân biệt nhau bởi thành phần nào:

A. Nhóm amin.                B. Gốc R.

C. Nhóm cacbôxyl.          D. Cả ba lựa chọn trên.

Câu 5: Protein tham gia trong thành phần của enzim có chức năng:

A. Xúc tác các phản ứng trao đổi chất.

B. Điều hòa hoạt động trao đổi chất.

C. Xây dựng các mô và cơ quan của cơ thể.

D. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào.

Câu 6: Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi:

A. Nhóm amin của các axit amin.

B. Nhóm R của các axit amin.

C. Thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp các axitamin trong phân tử prôtêin.

D. Liên kết peptit.

-----------Còn tiếp----------

III. Mức vân dung thấp

Câu 1: Tế bào nào trong các tế bào sau đây có chứa nhiều ti thể nhất?

A. Tế bào xương         B. Tế bào hồng cầu         C. Tế bào biểu bì         D. Tế bào cơ tim

Câu 2: Loại tế bào sau đây có chứa nhiều Lizôxôm nhất:

A. Tế bào hồng cầu.          B. Tế bào bạch cầu.            C. Tế bào cơ.            D. Tế bào thần kinh.

Câu 3: Đặc điểm khác biệt của ARN so với phân tử ADN là:

A.Đại phân tử                                                            B.Có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 

C. Chỉ có cấu trúc một mạch                                     D. Được tạo từ 4 loại đơn phân

Câu 4: Cho các nhận định sau về axit nucleic. Nhận định nào đúng?

A. Axit nucleic được cấu tạo từ 4 loại nguyên tố hóa học: C, H, O, N B. Axit nucleic thường  được tách chiết từ tế bào chất của tế bào

C. Axit nucleic được cấu tạo theo nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc bổ sung.

D. Có 2 loại axit nucleic: axit đêôxiribonucleic (ADN) và axit ribonucleic (ARN)

Câu 5: Điểm giống nhau của prôtêin bậc 1, prôtêin bậc 2 và prôtêin bậc 3 là

A. Chuỗi pôlipeptit ở dạng mạch thẳng.

B. Chuỗi pôlipeptit xoắn cuộn tạo dạng khối cầu.

C. Chỉ có cấu trúc 1 chuỗi pôlipeptit.

D. Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hay gấp lại

-----------Còn tiếp----------

IV. Mức vân dung cao

Câu 1: Một gen có số nucleotit loại A là 200 và chiếm 20 % số nucleotit của gen. Khối lượng của gen là:

A. 900000.         B. 600000.         C. 450000.            D. 300000.

Câu 2: Một gen dài 1700 A0, có số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Vậy số liên kết hiđrô của gen này là:

A. 1000.             B. 1300.             C. 600.                D. 500.

Câu 3: Trên mạch 1 của phân tử ADN có số nucleotit loại A là 200 và loại T là 400. Biết số nucleotit loại G chiếm 30% tổng số nucleotit của gen. Tổng số nucleotit của phân tử ADN đó là:

A. 1500.            B. 3000.             C. 1000.              D. 500.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Trần Suyền phân theo mức độ có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo và làm trắc nghiệm online với các đề thi khác:

​Chúc các em học tập tốt ! 

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON