YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có đáp án

Tải về
 
NONE

HOC247 xin gửi đến các em nội dung Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có đáp án với 40 câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các em có thể ôn tập các kiến thức môn Sinh học 10 đã học chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ATNETWORK
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỪA THIÊN HUẾ

------------

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

ĐỀ THI GIỮA HK1

MÔN SINH HỌC 10

2020 - 2021

(40 câu trắc nghiệm)

 

Câu 1a: Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?

a. Quần thể                  b. Quần  xã                  c. Cơ thể                     d. Hệ sinh thái

Câu 2c: Các phân tử ARN đều được tổng hợp từ (I) và sau đó  thực hiện chức  năng  ở (II)

 số (I) và số (II) lần lượt là :

a.Nhân, nhân               b. Nhân, tế bào chất                c. TB chất, TB chất                 d. Tế bào chất, nhân

Câu 3b: Hệ thống các nhóm mô được sắp  xếp  để thực hiện một loại chức năng  thành lập nên ..... và nhiều ....... tạo  thành hệ .......(Tìm từ đúng để điền  vào chố trống của câu trên)  là:

a. Tế bào                      b. Cơ thể                                 c. Cơ quan                               d. Bào quan

Câu 4c : Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:

a. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã                               b. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ  thể

c. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái                               d. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái

Câu 5b: Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tham gia cấu tạo nên các đại  phân tử  hữu cơ là

a. Hidrô                       b.Ô xi                         c.  Nitơ                                    d. Cacbon

Câu 6c: Điểm giống nhau của các sinh vật  thuộc giới Nguyên  sinh, giới thực vật  và giới động vật  là :

a. Cơ thể đều có cấu tạo  đa bào                                 b. Tế bào cơ thể đều có  nhân sơ

c. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào                               d. Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .

Câu 7c: Điểm giống nhau giữa nấm nhầy với động vật nguyên sinh là:

a. Sống dị dưỡng        b. Có chứa sắc tố quang hợp              c. Có cấu tạo đa bào         d. TB có nhiều nhân

Câu 8b: Địa y là tổ chức cộng sinh giữa nấm với sinh vật nào sau đây ?

a. Nấm nhầy                b. ĐV nguyên sinh                  c. Tảo hoặc vi khuẩn lam        d. Vi khuẩn lam

Câu 9a: Nước có vai trò sau đây?

a. Dung môi hoà tan của nhiều chất                                        b. Thành phần cấu tạo bắt buộc của tế bào

c. Là môi trường xảy ra các phản ứng sinh hoá                      d. Cả 3 vai trò nêu trên

Câu 10c: Trong tế bào, nước phân bố chủ yếu ở thành phần  nào sau đây?

a. Chất nguyên sinh                b. Màng  tế bào                       c. Nhân tế bào                   d. Nhiễm sắc thể

Câu 11b: Cơ thể người gồm các cấp tổ chức của hệ sống nào?

a. Tế bào, cơ quan, quần thể, quần xã                         b. Tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan

c. Cơ quan, quần thể, quần xã, hệ sinh thái                d. Tế bào, mô, cơ quan, quần thể

Câu 12a : Trong cấu tạo tế bào, xenlulôzơ tập trung ở :

a. Chất nguyên sinh                     c. Nhân tế bào                    b. Thành  tế bào                        d. Màng nhân

Câu 13a: Chất nào sau đây hoà tan được lipit?

a. Nước                            b. Rượu                              c. Ben zen                      d. Cả a, b

Câu 14a : Thành phần cấu tạo của lipit là :

a. Axít béo và rượu                 b. Gliêrol và đường                 c. Đường và rượu      d. Axit béo và Gliêrol

Câu 15b : Nếu so với đường cấu tạo ADN thì phân tử đường cấu tạo ARN

a. Nhiều hơn một nguyên tử  các bon                         b. Ít hơn một nguyên tử oxi

c. Nhiều hơn một nguyên tử ô xi                                d. Ít hơn một nguyên tử cácbon

Câu 16b: Năng lượng trong hợp chất hữu cơ của tế bào ở dạng:

a. quang năng                          b. hóa năng                              c. điện năng                 d. nhiệt năng

Câu 17a:  Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là :

a. Liên kết peptit                     b.  Liên kết este           c. Liên kết  hoá trị                   d.  Liên kết hidrô

Câu 18b: Chức năng di truyền ở vi khuẩn được thực hiện bởi :

a. Màng sinh chất                    b.  Chất tế bào                         c.  Ribôxôm                 d.  Vùng nhân

Câu 19a: Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi

a.  Nhóm amin của các axit amin                                           

b. Nhóm R của các axit amin

c.  Liên kết peptit                               

d. Thành phần, số lượng và trật tự axitamin trong phân tử prôtêin

Câu 20b: Chuỗi pôlipeptit  xoắn lò xo hay gấp nếp lại là của cấu trúc prôtêin:

a. Bậc 2                                      c. Bậc 3                                b. Bậc 1                          d. Bậc 4

ĐÁP ÁN

1c

2b

3c

4d

5d

6d

7a

8c

9d

10a

11b

12b

13c

14d

15c

16b

17a

18d

19d

20a

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo và làm trắc nghiệm online với các đề thi khác:

​Chúc các em học tập tốt ! 

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON