ON
ADMICRO

Đề thi giữa HK 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2017

Tải về
VIDEO_3D

Đề thi giữa HKI Lịch sử lớp 10 năm 2017 đã được Học247 tổng hợp. Hi vọng với đề thi này, các em sẽ có thêm tư liệu để tham khảo cho kì thi tới. Chúc các em có một kì thi thật tốt và đạt được kết quả cao.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 NĂM 2017

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: (0,5 điểm). Nhà Tần thống nhất Trung Quốc vào khoảng thời gian nào ?

A.   Khoảng năm 221 TCN

B.   Khoảng năm 212 TCN

C.   Khoảng năm 122 TCN

D.   Khoảng năm 215TCN

Câu 2: (0,5 điểm). Một bộ phận nông dân Trung Quốc dưới thời Nhà Tần giữ được ruộng đất để cày cấy gọi là gì ?

A.   Nông dân tự canh

B.   Nông dân lĩnh canh

C.   Nông dân giàu có

D.   Câu A và B đúng

Câu 3: (0,5 điểm). Số nông dân công xã dưới thời nhà Tần ở Trung Quốc rất nghèo, không có ruộng đất để cày cấy trở thành :

A.   Nông dân tự canh

B.   Nông dân lĩnh canh

C.   Nông nô

D.   Nô lệ

Câu 4: (0,5 điểm). Sau khi thống nhất Trung Quốc, Tần THủy Hoàng tự xưng là gì ?

A. Thiên tử

B. Hoàng đế

C. Vua của các vua

D. Chính vương.

Câu 5: (0,5 điểm). Biểu hiện của quan hệ sản xuất ở Trung Quốc dưới thời Nhà Tần như thế nào ?

A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã.

B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh.

C. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân tự canh.

D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân công xã.

Câu 6: (0,5 điểm). Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây:

CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 7 (5 điểm). Hãy trình bày và phân tích quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Trung Quốc ? Nêu những nét cơ bản về chế độ phong kiến dưới thời nhà Tần Hán.

Câu 8 (2 điểm). Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước dưới thời Tần – Hán.

 

----------------------HẾT------------------

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Đề thi giữa HK 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2017. Để tham khảo thêm nội dung của Đề thi giữa HKI môn Lịch sử lớp 10 năm 2017 các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1