YOMEDIA

Đề minh họa tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa học năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Hà Nội

Tải về

Mời các em cùng tham khảo đề minh họa tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa học của sở GD và ĐT Hà Nội được Học247 biên soạn và tổng hợp bên dưới đây. Hi vọng với bộ tư liệu này, các thí sinh vừa dự thi năm học này sẽ dễ dàng đối chiếu đáp án bài làm của mình. Đồng thời, đây cũng là tư liệu bổ ích cho những thí sinh sẽ thi vào các năm học sau. Chúc các em đạt kết quả cao!

SỞ GD VÀ ĐT HÀ NỘI

ĐỀ MINH HỌA TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

MÔN HÓA HỌC

NĂM HỌC: 2019 - 2020

 

Câu 1. Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. P2O5.          

B. MgO.          

C. CO.             

D. CaO.

Câu 2. Công thức hóa học của axit sunfuric là

A. H2SO4.          

B. H2S.              

C. HCl.              

D. H2SO3.

Câu 3. Sắt (II) clorua có công thức hóa học là

A. FeCl3.          

B. FeBr2.          

C. FeCl2.          

D. FeBr3.

Câu 4. Chất nào sau đây được dùng làm nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic?

A. Etilen.         

B. Metan.         

C. Axetilen.     

D. Etan.

Câu 5. Bột canxi cacbonat tan trong dung dịch nào sau đây ?

A. HCl.        

B.NaOH.     

C. KNO3.     

D. NaCl.

Câu 6. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

A. trên 25%.           

B. 20%.                  

C. từ 2% - 5%.        

D. từ 8% - 15%.

Câu 7. Benzen không tác dụng được với chất nào sau đây ?

A. Khí H2 (xúc tác Ni, đun nóng).            

B. Khí Cl2 (có mặt bột Fe, đun nóng),

C. Br2 (trong dung môi nước).             

D. Khí O2 (đun nóng).

Câu 8. Muối nào sau đây không bị nhiệt phân hủy?

A. CaCO3.         

B. Na2CO3.       

C. KNO3.          

D. KCIO3.

Câu 9. Dung dịch nào sau đây phản ứng với sắt nguyên chất?

A. Cu(NO3)2.          

B. H2SO4 đặc, nguội.                                         

C. MgCl2.                

D. FeSO4.

Câu 10. Axetilen có công thức cấu tạo là

A. CHBr=CHBr.        

B. CH2=CH2.             

C. CH≡CH.                

D. CH3-CH3.

Câu 11. Cho các nguyên tố thuộc nhóm VII: clo, iot, flo, brom. Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

A. clo.         

B. flo.          

C. brom.      

D. iot.

Câu 12. Lưu huỳnh tác dụng với chất nào sau đây tạo ra sản phẩm là muối?

A. Sắt.         

B. Oxi.         

C. Hiđro.     

D. Flo.

Câu 13. Khí nào sau đây có màu vàng lục?

A. Hiđro.         

B. Clo.             

C. Cacbon đioxit.                

D. Oxi.

Câu 14. Loại than nào sau đây có tính chất hấp phụ cao, được dùng để chế tạo mặt nạ phòng độc ?

A. Than cốc.          

B. Than chì.          

C. Than hoạt tính. 

D. Than mỡ.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây sai?

  1. Kim loại Ag có phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng.
  2. Kim loại AI không phản ứng với dung dịch NaCl.
  3. Kim loại Na phản ứng mạnh với H2O.
  4. Kim loại Cu không tan trong nước ở nhiệt độ thường.

Câu 16. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy ph}n?

A. Protein.          

B. Glucozơ.        

C. Chất béo.        

D. Tinh bột.

Câu 17. Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ?

A. CH4.         

B. CaCO3.     

C. CH3COOH.    

D. C2H5OH.

Câu 18. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây không tan trong nước?

A. Axit axetic.         

B. Rượu etylic.        

C. Benzen.               

D. Glucozo.

Câu 19. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước brom ?

A. C2H4.          

B. C6H6 (benzen).                                   

C. CH4.            

D. C2H5OH.

Câu 20. Axit axetic và rượu etylic đều phản ứng với

A. dung dịch NaOH.         

B. dung dịch nước brom. 

C. dung dịch HCl.             

D. kim loại Na.

Câu 21. Chất nào sau đây tan trong dung dịch HCl?

A. Mg(OH)2.          

B. AgCl.                

C. BaSO4.              

D. Cu

Câu 22. Hỗn hợp khí X gồm: O2, Cl2, CO2, SO2. Dẫn X từ từ vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Chất khí thoát ra khỏi dung dịch là

A. Cl2.          

B. CO2.        

C. SO2.        

D. O2.

Câu 23. Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng cộng?

A. CH4 + Cl2 → CH3CI + HCl.          

B. C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr.

C. 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O.            

D. CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br.

Câu 24. Chất nào sau đây tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch bazơ tương ứng?

A. CO2         

B. CaO.        

C. CuO.        

D. P2O5.

Câu 25. Thể tích (đktc) khí oxi tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít (đktc) khí metan là

A. 22,4 lít.

B. 11,2 lít.

C. 33,6 lít.

D. 44,8 lít.

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 26 đến câu 40 của đề minh họa tuyển sinh vào lớp 10 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập tải về máy)---

1A 2A 3C 4A 5A 6C 7C 8B 9A 10C
11B 12A 13B 14C 15A 16B 17B 18C 19A 20D
21A 22D 23D 24B 25A 26C 27B 28A 29D 30A
31A 32A 33A 34B 35A 36D 37D 38B 39D 40D

...

Trên đây là phần trích dẫn nội dung đề minh họa tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa học của sở GD và ĐT Hà Nội, để xem nội dung đềy đủ, chi tiết vuii lòng truy cập vào hệ thống hoc247.net!

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm một số tài liệu cùng chuyên mục khác tại đây:

Chúc các em học tập tốt!

 

YOMEDIA