YOMEDIA

Đề KSCL đầu năm môn Sinh học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Liễn Sơn có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Hoc247 xin giới thiệu Đề KSCL đầu năm môn Sinh học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Liễn Sơn có đáp án do Hoc247 đã tổng hợp và biên soạn nhằm giúp các em có thêm nhiều nguồn tài liệu để thêm khảo. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả nhất. Mời các em tham khảo tại đây!

ADSENSE

SỞ GD- ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

 

ĐỀ THI KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2019-2020

MÔN: SINH HỌC     LỚP: 10

(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..................................................................... số báo danh .............................

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1:  Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là

A. Nguyên tắc bổ sung

B. Sự tham gia của các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào

C. Sự tham gia xúc tác của các enzim

D. Cả 2 mạch của ADN đều làm mạch khuôn

Câu 2: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit. Hãy tính tỉ lệ số nuclêôtit loại T trong phân tử ADN này.

A. 20%               B. 15%                 C. 35%               D. 25%

Câu 3: Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là:

A. C, H, O, P                                           B. C, H, O, Na, S

C. C, H, N, P, Mg                                     D. C, H, O, N, P

Câu 4: Có 1 phân tử ADN tự nhân đôi 3 lần thì số phân tử ADN được tạo ra sau quá trình nhân đôi bằng:

A. 5                           B. 6                             C. 7                          D. 8

Câu 5:  Trong nhân đôi của gen thì nuclêôtit tự do loại G trên mach khuôn sẽ liên kết với:

A. T của môi trường               B. A của môi trường

C. G của môi trường               D. X của môi trường

Câu 6: Người có công mô tả chính xác mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN lần đầu tiên là:

A. Oatxơn và Cric         B. Moocgan       C. Menđen        D. Menđen và Moocgan

Câu 7: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

A. 1200 nuclêôtit            B. 3120 nuclêôtit.    

C. 2400 nuclêôtit.           D. 3600 nuclêôtit.

Câu 8:  Mỗi vòng xoắn của phân tử ADN có chứa :

A. 20 nuclêôtit                   B. 30 nuclêôtit            

C. 20 cặp nuclêôtit            D. 10 nuclêôtit

Câu 9: Sự nhân đôi của ADN xảy ra vào kì nào trong nguyên phân?

A. Kì trung gian       B. Kì đầu     C. Kì giữa        D. Kì sau và kì cuối

Câu 10: Đơn vị cấu tạo nên ADN là:

A. Axit đêôxiribônuclêic   B. Axit amin   C. Axit ribônuclêic   D. Nuclêôtit

Câu 11:  Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là:

A. A, D, R, T                      B. A, T, G, X           C. U, R, D, X                  D. A, U, G, X

Câu 12:  Cơ chế nhân đôi của ADN trong nhân là cơ sở

A. đưa đến sự nhân đôi của trung tử.             B. đưa đến sự nhân đôi của NST.

C. đưa đến sự nhân đôi của ti thể.                  D. đưa đến sự nhân đôi của lạp thể.

Câu 13: Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.

A. 210                           B. 119                C. 105                           D. 238

Câu 14: Đường kính ADN và chiều dài của mỗi vòng xoắn của ADN lần lượt bằng:

A. 3,4 A0 và 10 A0                B. 20 A0 và 34 A0           

C. 34 A0 và 10 A0               D. 3,4 A0 và 34 A0

Câu 15: Tên gọi của phân tử ADN là:

A. Axit ribônuclêic         B. Axit nuclêic     C. Axit đêôxiribônuclêic             D. Nuclêôtit

Câu 16: Quá trình tự nhân đôi xảy ra ở:

A. trên màng tế bào.                           B. trong nhân tế bào.

C. bên ngoài nhân.                            D. bên ngoài tế bào.

Đáp án phấn trắc nghiệm Đề KSCL đầu năm môn Sinh 10 năm học 2019-2020

CÂU

Đ/A

1

A

2

C

3

D

4

D

5

D

6

A

7

C

8

A

9

A

10

D

11

B

12

B

13

C

14

B

15

C

16

B

 

{-- Nội dung đề và đáp án phần tự luận của Đề KSCL đầu năm môn Sinh 10 năm học 2019-2020 các bạn vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về--} 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Đề KSCL đầu năm môn Sinh học lớp 10 năm 2019-2020 - Trường THPT Liễn Sơn có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt !

 

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON