YOMEDIA

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Lạc Long Quân năm 2017 - 2018 có đáp án

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm 2017 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA

TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018                                                                               MÔN: TOÁN 10  

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)                                                                                                                                                          

 

 

Mã đề thi 143

     

Họ tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Cho hai tập \(A = \left\{ { - 3,{\rm{ 20}},{\rm{ 2, 0, 5}}} \right\},{\rm{ }}B = \left\{ { - 3,{\rm{ 2}},{\rm{ 0}}} \right\}\). Khẳng định nào sau đây là đúng.

A.  \(A\backslash B = \left\{ {20,{\rm{ }}5} \right\}\)                                                B. \(A \cap B = \left\{ { - 3,{\rm{ 20}}} \right\}\) 

C. \(A \cup B = \left\{ { - 3,{\rm{ 20, 0, 5}}} \right\}\)                                               D. \(A \cup B = \left\{ { - 3,{\rm{ 2, 0}}} \right\}\)

Câu 2: Ba kho hàng A, B và C có tất cả 1035 tấn thóc, biết số thóc ở kho A nhiều hơn số thóc ở kho B là 93 tấn nhưng ít hơn tổng số thóc ở kho B và C là 517 tấn. Tính số thóc ở kho C.

A. 166 tấn thóc.          B. 529 tấn thóc.          C. 259 tấn thóc.          D. 610 tấn thóc.

Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm \(A(2{\rm{ }};{\rm{ }}3),{\rm{ }}I(1{\rm{ }};{\rm{ }} - 2)\). Xác định tọa  độ điểm B để I là trung điểm của AB.

A.  \((0{\rm{ }};{\rm{ }} - 7).\)                 B. \(\left( {\frac{3}{2}{\rm{ }};{\rm{ }}\frac{1}{2}} \right).\)                    C.\((1{\rm{ }};{\rm{ }}2).\)                        D.\(( - 2{\rm{ }};{\rm{ }}1).\)

Câu 4: Trong lớp 10A có 35 học sinh. Trong đó có 15 em thích môn Văn, 17 em thích môn Toán, 7 em không thích môn nào. Số học sinh thích cả hai môn là

A. 13 học sinh.               B. 11 học sinh.                C. 3 học sinh.                 D. 4 học sinh.

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình \(\left( {m - 4} \right)x - 3m - 2 = 0\) có nghiệm duy nhất.

A. \(m \ne 4.\)                        B.\(m \ne 0.\)                         C.  \(m = 0.\)                      D. \(m = 4.\)

Câu 6: Mệnh đề nào sau đây là sai?

A.\(''\,\forall x \in R:{x^2} > 0\,''\) .     B.\(''\,\exists x \in N:{x^2} \le 0\,''\) .      C. \(''\,\forall x \in R:{x^2} \ge 0\,''\)  .     D. \(''\,\exists x \in R:{x^2} \le 0\,''\) .

Câu 7: Cho hàm số \(y =  - 3x + 1.\) Hãy chọn khẳng định đúng.

A. Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ;\frac{1}{3}} \right)\) và nghịch biến trên \(\left( {\frac{1}{3}; + \infty } \right).\)

B. Hàm số nghịch biến trên \(\left( { - \infty ;\frac{1}{3}} \right)\) và đồng biến trên \(\left( {\frac{1}{3}; + \infty } \right).\)

C. Hàm số đồng biến trên R

D. Hàm số nghịch biến trên R

Câu 8: Cho tam giác ABC biết I là trung điểm của đoạn thẳng AB, G là trọng tâm tam giác, M là điểm bất kỳ. Hãy chọn khẳng định đúng.

A. \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  = 2\overrightarrow {MG} .\)                                  B. \(\overrightarrow {BI}  + \overrightarrow {IC}  = \overrightarrow 0 .\)

C.  \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = 3\overrightarrow {MI} .\)                                                                         D. \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  = 3\overrightarrow {MG} .\)

Câu 9: Tìm điểm K sao cho \(\overrightarrow {KA}  + 2\overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \).

A. K là trung điểm của đoạn thẳng  AB              B. K là trọng tâm tam giác ABC

C. K  là trung điểm của đoạn thẳng CB               D. K thuộc đường tròn tâm C bán kính AB

Câu 10: Tập hợp \(A = {\rm{\{ }}1;2;3;4;5;6;7\} \) được viết dưới dạng đặc trưng là

A. \(A = {\rm{\{ n}} \in N{\rm{: 1 <  n}} \le {\rm{7\} }}\) .                                     B. \(A = {\rm{\{ n}} \in N{\rm{: n}} \le {\rm{7\} }}\) .

C. \(A = {\rm{\{ n}} \in N{\rm{: 0 <  n}} \le {\rm{7\} }}\) .                                     D. \(A = {\rm{\{ n}} \in N{\rm{: 0  <  n  <  7\} }}\) .

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi hoc kỳ 1 môn Toán lớp 10. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Nông Cống 3 năm học 2017 -2018 có đáp án 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)