AMBIENT

Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học 11 năm 2018 - 2019 Trường THPT Thạnh Tây

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học 11 năm 2018 - 2019 Trường THPT Thạnh Tây. Tài liệu được biên soạn gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận có đáp án đi kèm nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi lý thuyết đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂY

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

MÔN HÓA HỌC 11

Thời gian làm bài 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

 

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

A. CO rắn.                            B. SO2 rắn.                      C. H2O rắn.                     D. CO2 rắn.

Câu 2: Kim loại phản ứng với axit HNO3 đặc nguội là

A. Mg.                                  B. Cr.                               C. Fe.                               D. Al.

Câu 3: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất khí gây ra hiệu ứng nhà kính là :

A. CO2.                                B. N2.                               C. H2.                              D. O2.

Câu 4: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch có pH =11, thì

A. quỳ tím bị mất màu.                                                 B. quỳ tím hoá xanh.

C. quỳ tím hoá đỏ.                                                        D. quỳ tím không đổi màu.

Câu 5: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.                   

2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5. dễ bay hơi, khó cháy.                                 

6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

A. 4, 5, 6.                             B. 1, 2, 3.                       C. 1, 3, 5.                       . D. 2,4,5.

Câu 6: Hợp chất nào sau đây của cacbon dùng làm thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit

A. NaHCO3                          B. Ca(OH)2                      C. Na2CO3                       D. CaCO3

Câu 7: Chất X có công thức phân tử là C6H10O4. Công thức đơn giản nhất của X là

A. C3H10O2.                          B. C6H10O4.                      C. C12H20O8.                    D. C3H5O2.

Câu 8: Cặp dung dịch nào sau đây khi trộn với nhau thì có phản ứng trao đổi ion xảy ra?

A. Na2CO3 và NaCl.                                                    B. KNO3 và H2SO4.

C. KCl và NaNO3.                                                       D. Fe2(SO4)3 và NaOH..

Câu 9: Để phân biệt 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4, NaCl, người ta chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là

A. NaOH.                             B. HCl.                            C. Ba(OH)2.                    D. BaCl2.

Câu 10: Khi nhiệt phân hoàn toàn các muối AgNO3, Cu(NO3)2, NaNO3, Zn(NO3)2 thì chất rắn thu được sẽ là:

A. Ag, Cu(NO2)2, NaNO2, ZnO.                                 B. Ag, CuO, NaNO2, ZnO.

C. Ag, CuO, NaNO2, Zn.                                            D. AgO, Cu, Na2O, ZnO.

Câu 11: Dung dịch nào sau đây không dẫn điện ?

A. CuSO4.                            B. CH3OH.                      C. HCl.                            D. NaCl.

Câu 12: Công thức của phân urê là

A. NH4NO3.                         B. (NH2)2CO3.                 C. (NH4)2CO3.                 D. (NH2)2CO.

Câu 13: Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau ?

A. 2C + Ca → CaC2.                                                    B. C + 2H2 → CH4.

C. C + CO2 → 2CO.                                                    D. 3C + 4Al → Al4C3.

Câu 14: Cho dung dịch amoniac dư vào dung dịch muối AlCl3. Hiện tượng là

A. Có kết tủa màu xanh không tan.                B. Có kết tủa keo trắng sau đó tan trong NH3 dư.

C. Có kết tủa keo trắng không tan.                D. Có kết tủa màu nâu đỏ không tan.

Câu 15: Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu?

A. HCl.                                 B. NaOH.                        C. NaCl.                          D. H2O.

Câu 16: Chất chỉ có tính oxi hóa là

A. NH3.                                B. N2.                               C. HNO3.                        D. NO2.

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam chất hữu cơ A, người ta thu được 4,4 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Công thức đơn giản nhất của A là

A. CH2O.                             B. C2H6O.                        C. C2H4O2.                      D. CH3O.

Câu 18: Hoà tan vừa hết 4,8 gam một kim loại R bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,12 lít khí NO (đktc). R là kim loại nào sau đây? ( cho NTK Al =27, Fe=56, Mg=24, Cu=64)

A. Cu.                                   B. Al.                               C. Mg.                             D. Fe.

Câu 19: Cho 10 ml dd HCl 1M  và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M  cần để trung hòa dung dịch axit là

A. 20 ml.                              B. 10 ml.                          C. 15 ml.                          D. 25 ml.

Câu 20: Người ta điều chế HNO3 bằng  phản ứng sau: NH3 NO NO2  HNO3. Khối lượng axit HNO3 thu được từ 0,85 tấn NH3 là ( hiệu suất chung của cả quá trình là 57%)

A. 2,3625 tấn.         B. 3,1500 tấn.                 C. 1,7955 tấn.                  D. 5,5263 tấn.

Câu 21: Dẫn V lít khí CO2 ( ở đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 2 gam kết tủa và dung dịch A. Nhỏ từng giọt dung dịch NaOH vào dung dịch A cho đến dư thì thu được  1 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là

A. 1,12 lít .                          B. 22,4 lít.                       C. 0,896 lít .                      D. 1,568 lít.

Phần II: Tự luận (3 điểm)

Câu 1:(1 điểm): Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion rút gọn xảy ra trong dung dịch:

a. (NH4)2SO4 + NaOH                                   

b. Ba(NO3)2+ K2SO4

Câu 2:(2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp Cu và CuO bằng dung dịch HNO3 10%, thấy thoát ra 6,72 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất).

a. (1 điểm) Tính thành phần phần trăm về khối lượng trong hỗn hợp trên.

b. (1 điểm) Tính khối lượng dung dịch axit HNO3 cần dùng.

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK1 MÔN HÓA 11

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ĐA

D

A

A

B

B

A

D

D

C

B

B

D

C

C

D

C

B

A

A

C

C

 

---(Đáp án chi tiết phần tự luận vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

Trên đây là phần trích dẫn Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học 11 năm 2018 - 2019 Trường THPT Thạnh Tây, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Ngoài ra các em có thể thử sức với hình thức trắc nghiệm online tại đây:

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

AMBIENT
?>