YOMEDIA

Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 10 năm 2017 trường THPT Krông Nô

Tải về

Với mong muốn giúp các em học sinh đạt kết quả cao trong kì thi, HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 10 năm 2017 trường THPT Krông Nô. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ

TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

 

 

ĐỀ THI HỌC KÝ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn: GDCD LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: Toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Nhận thức.                B. Thực tiễn.                  C. Nhận thức lí tính.     D. Nhận thức cảm tính.

Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng về vận động?

A. Vận động chỉ diễn ra một cách phổ biến ở trong tự nhiên mà thôi.

B. Vận động không thể diễn ra ở trong tư duy của con người.

C. Vận động không diễn ra ở trong xã hội.

D. Vận động diễn ra ở cả trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

Câu 3: Mọi sự biến đổi (biến hóa) nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và trong đời sống xã hội là khái niệm về

A. phát triển.                  B. biến hóa.                    C. vận động.                  D. biến đổi.

Câu 4: Việc "Học đi đôi với hành" nhằm mục đích

A. kiểm tra kết quả của nhận thức.

B. chứng minh tri thức của mình chưa đúng.

C. thực hiện quy định của giáo viên đối với học sinh.

D. chứng tỏ với mọi người rằng mình hiểu biết nhiều.

Câu 5: Hoạt động thực tiễn nào sau đây là cơ bản nhất?

A. Sản xuất vật chất.                                             B. Chính trị.

C. Thực nghiệm khoa học                                    D. Xã hội.

Câu 6: Giai đoạn nhận thức lí tính đem lại cho con người hiểu biết

A. đơn giản về sự vật, hiện tượng.                                

B. máy móc về sự vật, hiện tượng.

C. về bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng. 

D. về các đặc điểm bên ngoài của sự vật, hiện tượng.

Câu 7: Con người cần phải được

A. thỏa mãn mọi nhu cầu của mình.                  

B. đảm bảo mọi quyền lợi của mình.

C. đảm bảo các quyền lợi chính đáng của mình.       

D. thỏa mãn tất cả các quyền lợi của mình.

Câu 8: Sau khi tìm hiểu về sự phát triển, chúng ta cần tránh

A. tác động vào sự phát triển của các sự vật. hiện tượng.

B. mọi thái độ thành kiến, bảo thủ.

C. thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình..

D. mọi thái độ ủng hộ cái tiến bộ.

Câu 9: Vận động nào sau đây không phải là vận động hóa học?

A. Cây hấp thụ khí O2 và thải khí CO2.              B. Sự chuyển hóa các chất hóa học.

C. HCl + NaOH = NaCl + H2O                            D. Quá trình sắt bị oxi hóa.

Câu 10: Khái niệm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiên đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu là khái niệm về

A. chuyển động.            B. phát triển.                  C. vận động.                  D. phủ định.

Câu 11: Lịch sử loài người được hình thành từ khi con người biết

A. tìm kiếm thức ăn.                                             B. thỏa mãn mọi nhu cầu của mình.

C. thỏa mãn nhu cầu vật chất của mình.           D. chế tạo ra công cụ lao động.

Câu 12: Khẳng định nào sau đây không đúng về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?

A. Các hình thức vận động không liên quan gì đến nhau.

B. Các hình thức vận động có mối liên hệ hữu cơ với nhau.

C. Hình thức vận động cao hơn bao hàm hình thức vận động thấp hơn.

D. Các hình thức vận động có thể chuyển hóa cho nhau.

Câu 13: Ví dụ nào sau đây là ví dụ về vận động vật lí?

A. Sự dao động của con lắc lò xo.                      B. Nam châm hút kim loại.

C. Mèo vồ chuột.                                                  D. Vận động viên đẩy tạ.

Câu 14: Giai đoạn nhận thức cảm tính đem lại cho con người hiểu biết về

A. các đặc điểm bên ngoài của sự vật, hiện tượng.     B. quy luật của sự vật, hiện tượng.

C. các đặc điểm khái quát của sự vật, hiện tượng.                 D. bản chất của sự vật, hiện tượng.

Câu 15: Có mấy hình thức vận động cơ bản?

A. 3.                                B. 5.                                 C. 4.                                D. 6.

Câu 16: Vận động không đi theo chiều hướng nào sau đây?

A. Tiến lên.                    B. Thụt lùi.                     C. Tuần hoàn.                D. Điều hòa.

Câu 17: Lao động là

A. hoạt động mang tính bản năng.                      B. hoạt động có ở tất cả các loài.

C. đặc trưng riêng chỉ có ở con người.               D. hoạt động không có mục đích.

Câu 18: Hoạt động này sau đây không phải là hoạt động thực tiễn?

A. Sản xuất vật chất.                                             B. Chính trị - xã hội.

C. Thực nghiệm khoa học                                    D. Suy luận, phán đoán.

Câu 19: Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc của con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Nhận thức cảm tính.                                         B. Nhận thức lí tính.    

C. Quá trỉnh nhận thức.                                        D. Nhận thức.

Câu 20: Vận động nào sau đây là phát triển?

A. Khủng long bị tuyệt chủng.                            B. Sự vận động của các mùa trong năm.

C. Gió bão làm đổ cây cối.                                  D. Vượn chuyển hóa thành người.

Câu 21: Hoạt động thực tiễn gồm có mấy hình thức cơ bản?

A. 1                                 B. 2                                  C. 3                                 D. 4

Câu 22: Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây thể hiện vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?

A. Có công mài sắt, có ngày nên kim.                B. Ăn cây nào rào cây ấy.

C. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.          D. Giấy rách phải giữ lấy lề.

Câu 23: Giai đoạn nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của các giác quan với sự vật, hiện tượng, đem lại cho con người hiểu biết về đặc điểm bên ngoài của chúng là giai đoạn nhận thức

A. lí trí.                           B. cảm tính.                    C. lí tính.                        D. cảm giác.

Câu 24: Quan điểm nào sau đây đúng về nhận thức?

A. Nhận thức chỉ là sự phản ánh đơn giản, máy móc, thụ động của con người.

B. Nhận thức do thần linh mách bảo mà có.

C. Nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn và là quá trình phức tạp gồm hai giai đoạn.

D. Nhận thức do bẩm sinh mà có.

Câu 25: Tri thức của con người về sự vật, hiện tượng có thể đúng đắn hoặc sai lầm, chỉ có đem những tri thức thu nhận được kiểm nghiệm qua thực tiễn mới đánh giá được tính đúng đắn hay sai lầm của chúng là thể hiện vai trò nào sau đây của thực tiễn đối với nhận thức?

A. Thực tiễn là cơ sở của nhân thức.                  B. Thực tiễn  là động lực của nhân thức.

C. Thực tiễn là mục đích của nhân thức.           D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.

Câu 26: Con gười là

A. chủ thể của lịch sử.                                          B. chỉnh thể của lịch sử.

C. hình thể của lịch sử.                                        D. chính thể của lịch sử.

Câu 27: Mọi sự hiểu biết của con người đều trực tiếp nảy sinh từ thực tiễn là thể hiện vai trò nào sau đây của thực tiễn?

A. Thực tiễn là cơ sở của nhân thức.                  B. Thực tiễn  là động lực của nhân thức.

C. Thực tiễn là mục đích của nhân thức.           D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.

Câu 28: Quá trình nhận thức gồm mấy giai đoạn?

A. 1.                                B. 2.                                 C. 3.                                D. 4.

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 10 năm 2017 trường THPT Krông Nô, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)