ADMICRO

Đề kiểm tra HK 1 môn Địa lí lớp 10 năm 2017 trường THPT Gia Nghĩa

Tải về

Với mong muốn giúp các em học sinh đạt kết quả cao trong kì thi, HOC247.Net đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em Đề kiểm tra HK 1 môn Địa lí lớp 10 năm 2017 - THPT Gia Nghĩa. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình.

 

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT GIA NGHĨA

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2017 - 2018

MÔN: ĐỊA LÝ 10

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: Vai trò nào sau đây không đúng với ngành sản xuất nông nghiệp?

A. Tạo ra máy móc thiết bị cho sản xuất

B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con  người

C. Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế  biến

D. Mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ

Câu 2: Đặc điểm sinh thái phù hợp với cây cao  su:

A. Cần nhiều đất tốt và phân bón.                               

B. Đòi hỏi nhiệt, ẩm cao, chống chịu tốt gió  bão.

C. Ưa nhiệt, ẩm, không chịu được với gió bão.

D. Ưa nhiệt, ẩm, không chịu được với gió bão, đất tơi xốp, có độ pH  cao.

Câu 3: Các cường quốc dân số trên thế giới tập trung chủ yếu ở châu lục:

A. Châu Á                    B. Châu Âu                  C. Châu Phi                  D. Châu Mĩ

Câu 4: Trong sản xuất nông nghiệp,  đất trồng được coi  là:

A. Tư liệu sản xuất chủ yếu                            B. Đối tượng lao động

C. Cơ sở vật chất                                               D. Công cụ lao động

Câu 5: Nước có dân số đông nhất thế giới hiện nay là

A. Hoa Kì.                    B. Trung Quốc             C. Nhật Bản.                 D. Ấn Độ

Câu 6: Nhận xét nào dưới đây chưa chính xác?

A. Tất cả các thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của ngoại lực và nội lực.

B. Trong tự nhiên, bất cứ lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần của lớp vỏ địa lí ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau

C. Một thành phần của lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi của tất cả các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

D. Lớp vỏ địa lí chỉ thay đổi khi tất cả các thành phần của nó có sự biển  đổi

Câu 7: Động lực phát triển dân số thế giới  là

A. gia tăng tự nhiên    B. gia tăng dân số        C. gia tăng cơ học       D. mức sinh cao

Câu 8: Thổ nhưỡng (đất) là

A. lớp vật chất tơi xốp trên bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì.

B. nơi con người sinh sống.                  

C. lớp vật chất trên lục địa, nằm trên lớp đá gốc.

D. lớp vật chất tơi xốp trên bề mặt lục địa.

Câu 9: Mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực được xác địng  là:

A. Quan hệ phụ thuộc                                       B. Quan hệ bất bình đẳng

C. Quan hệ hợp tác, hỗ trợ                               D. Quan hệ cạnh tranh

Câu 10: Sự phát triển và phân bố chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ  vào:

A. Thị trường tiêu thụ sản phẩm.                    B. Con giống.

C. Hình thức chăn nuôi.                                   D. Cơ sở thức ăn.

Câu 11: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được xác định bằng hiệu số  giữa:

A. tỉ suất sinh thô và gia tăng sinh học.         B. tỉ suất tử thô và gia tăng cơ học.

C. tỉ suất thô và tỉ suất tử vong ở trẻ em.       D. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.

Câu 12: Nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành đất  là

A. địa hình.                  B. sinh vật.                   C. đá mẹ.                       D. khí hậu.

Câu 13: Sự biến động dân số trên thế giới (tăng lên hay giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết định:

A. di cư và chiến tranh, dịch bệnh.                B. sinh đẻ và tử vong.

C. sinh đẻ và di cư.                                            D. di cư và tử vong.

Câu 14: Với sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia nguồn lực có vai trò quyết định là:

A. Ngoại lực                                                       B. Tài nguyên thiên nhiên

C. Nội lực                                                           D. Vị trí địa lí

Câu 15: Dân số thế giới hiện nay hơn (tỉ người)

A. 9.                               B. 10.                             C. 7.                               D. 8.

Câu 16: Số  lượng các vòng đai nhiệt từ Bắc cực đến Nam cực là

A. bốn vòng đai          B. năm vòng đai          C. bảy vòng đai           D. sáu vòng đai

Câu 17: Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương là

A. độ sâu khoảng 5000m                                 B. độ sâu khoảng 8000m

C. đáy thềm lục địa                                           D. đáy vực thẳm đại dương

Câu 18: Qui luật địa đới là

A. sự thay đổi của khí hậu theo vĩ độ

B. sự thay đổi của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ  độ

C. sự thay đổi có qui luật của các thành phần địa lí và các cảnh quan địa lí theo vĩ  độ

D. sự thay đổi có qui luật của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo kinh  độ

Câu 19: Vai trò nào sau đây không đúng với ngành chăn  nuôi:

A. Cung cấp nguồn lương thực bổ dưỡng cho con  người.

B. Đảm bảo nâng cao dinh dưỡng trong bữa ăn hằng  ngày.

C. Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

D. Mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

Câu 20: Đặc điểm nào sâu đây không đúng với ngành nông  nghiệp:

A. Cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động             

B. Sản xuất có tính thời vụ.

C. Sản xuất không phụ thuộc vào điều kiện tự  nhiên.

D. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ  yếu.

Câu 21: Nguồn lực được xác định là điều kiện cần cho quá trình sản xuất:

A. Đường lối chính sách                                   B. Vị trí địa lí

C. Dân cư và nguồn lao động                          D. Tài nguyên thiên nhiên

Câu 22: Nhận định nào dưới đây chưa chính  xác?

A. Chiều dày của sinh quyển tuỳ thuộc vào giới hạn phân bố của thực  vật.

B. Sinh quyển tập trung vào nơi có thực vật  mọc.

C. Chiều dày của sinh quyển không đồng nhất trên toàn Trái  Đất.

D. Sinh vật không phân bố đồng đều trên toàn chiều dày của sinh  quyển.

Câu 23: Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa  là:

A. Giới hạn dưới của  tầng trầm  tích              B. Giới hạn dưới của lớp vỏ phong  hóa

C. Giới hạn dưới của lớp vỏ Trái  Đất            D. Giới hạn dưới của tầng bzan

Câu 24: Trong sản xuất nông nghiệp, tính chất và độ phì của đất có ảnh hưởng lớn   đến:

A. qui mô sản xuất                                             B. Năng suất cây trồng

C. Sự phân bố cây trồng                                   D. Quy mô và cơ cấu cây trồng

Câu 25: Nguồn lực bên ngoài (ngoại lực) bao  gồm:

A. Vị trí địa lý, vốn, thị trường, kinh nghiệm quản lí sản  xuất

B. Khoa học và công nghệ, thị trường, kinh nghiệm quản lí sản xuất, vốn đầu tư…

C. Đường lối chính sách, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lí sản  xuất

D. Hệ thống tài sản quốc gia, khoa học và công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản lí sản  xuất

Câu 26: Sự phân chia thành các nguồn lực vị trí địa lí, nguồn lực tự nhiên, nguồn lực kinh tế – xã hội là dựa vào

A. tính chất tác động của nguồn lực               B. nguồn gốc

C. dân số và nguồn lao động                           D. chính sách và xu thế phát triển

Câu 27: Mục đích sử dụng lương thực ở các nước đang phát triển thường là:

A. hàng xuất khẩu.                                            B. thức ăn chăn nuôi.

C. làm lương thực cho người.                          D. nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Câu 28: Giới hạn phía trên của sinh quyển  là

A. giới hạn trên tầng đối lưu.                           B. đỉnh Evơret.

C. nơi tiếp giáp tầng iôn.                                  D. nơi tiếp giáp tầng ôdôn.

 

{-- Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề kiểm tra HK 1 môn Địa lí lớp 10 năm 2017 trường THPT Gia Nghĩa, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)