ADMICRO

Đề kiểm tra Hình 10 Chương Vectơ Chuyên Lương Thế Vinh

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 Chương 1 Vectơ trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai năm học 2017 - 2018 gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án.

 
 
YOMEDIA
Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai
Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC

Môn Toán – Lớp 10

Năm học 2017 – 2018

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án, các em vui lòng sử dụng chức năng xem Online hoặc đăng nhập Hoc247 tải file PDF tài liệu về máy.

Câu 1: Cho tam giác ABC và điểm M thoả \(2\overrightarrow {BM}  + 3\overrightarrow {CM}  = \overrightarrow 0 .\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(BM = \frac{2}{5}BC.\)                            B. \(CM = \frac{3}{5}.BC\)

C. M nằm ngoài cạnh BC                D. M nằm trên cạnh BC

Câu 2: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Tập hợp các điểm Mtrong mặt phẳng thoả \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC} } \right| = 3\) là:

A. Đường thẳng MG.                                      B. Đường tròn tâm G, bán kính bằng 1.

C. Đường tròn tâm G, bán kính bằng 3.   D. Đoạn thẳngMG.

Câu 3: Cho hình vuôngABCD. Gọi M, Nlần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CD. Phân tích \(\overrightarrow {AB} \) qua hai vectơ \(\overrightarrow {AM} \) và \(\overrightarrow {BN} \) ta được:

A. \(\overrightarrow {AB}  = \frac{4}{5}\overrightarrow {AM}  + \frac{2}{5}\overrightarrow {BN} .\)                          B. \(\overrightarrow {AB}  =  - \frac{4}{5}\overrightarrow {AM}  - \frac{2}{5}\overrightarrow {BN} .\)

C. \(\overrightarrow {AB}  = \frac{4}{5}\overrightarrow {AM}  - \frac{2}{5}\overrightarrow {BN} .\)                           C. \(\overrightarrow {AB}  =  - \frac{4}{5}\overrightarrow {AM}  + \frac{2}{5}\overrightarrow {BN} .\)

Câu 6: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau về \(\overrightarrow 0 \) (Vectơ - không)

A. \(\overrightarrow 0 \) cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ.

B. \(\overrightarrow 0 \) có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.

C. \(\overrightarrow 0 \) có độ dài bằng 0.

D. Tất cả các khẳng định trên đều đúng.

Câu 9: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá song song nhau.

B. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá trùng nhau.

C. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá song song hoặc trùng nhau.

D. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ bằng nhau.

Câu 15: Cho tam giác ABC có ba đường trung tuyến AM, BN, CP. Gọi Glà trọng tâm tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây sai?

A. \(\overrightarrow {AG}  + \overrightarrow {BG}  + \overrightarrow {CG}  = \overrightarrow 0 \)                            B. \(\overrightarrow {AP}  + \overrightarrow {AN}  = \overrightarrow {AM} \)

C. \(\overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {BN}  + \overrightarrow {CP}  \ne 0\)                                          D. \(\overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {BN}  + \overrightarrow {CP}  = \overrightarrow 0 .\)

Câu 16: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Độ dài của vectơ \(\overrightarrow {GB}  + 2\overrightarrow {GC} \) là:

A. \(a\)                                                 B. \(a\sqrt 3 \)                   C. \(3a\)                               D. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)

Câu 20: Cho hình chữ nhật ABCD nội tiếp trong đường tròn tâm O, bán kính R. Gọi M là một

điểm tuỳ ý trên đường tròn. Vectơ \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  + \overrightarrow {MD} \) có độ dài là:

A. 4R                      B. 3R                      C. R                        D. 2R

Các em quan tâm có thể xem thêm:

Đề thi giữa học kì 1 Toán 10 THPT Quảng Xương 4

Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)