AMBIENT

Đề kiểm tra giữa HK1 Sinh 12 - THPT Bắc Kiến Xương 2016

Tải về

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Bắc Kiến Xương năm 2016 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập kiến thức thật tốt để chuẩn bị cho kì thi sắp đến.

SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT BẮC KIẾN XƯƠNG

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: SINH HỌC - LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút

{--Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng chọn Xem online hoặc Tải về. Ngoài ra, các em có thể thực hành làm bài thi trực tuyến tại Kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học 12 có đáp án--}
Chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Theo thứ tự từ đầu 3’-5’ của mạch mang mã gốc, thứ tự các vùng của gen cấu trúc lần lượt là:

A. Vùng điều hoà – vùng mã hoá – vùng kết thúc.

B. Vùng mã hoá – Vùng điều hoà – vùng kết thúc

C. Vùng điều hoà – vùng kết thúc – vùng mã hoá

D. Vùng kết thúc - Vùng điều hoà – vùng mã hoá

Câu 2: Mỗi bộ ba mã di truyền chỉ quy định 1 loại axit amin trong phân tử Prôtêin là đặc điểm nào của mã di truyền:

A. Tính phổ biến        B. Tính đặc hiệu.        C. Tính thoái hoá.      D. Tính liên tục.

Câu 3: Vai trò của Enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN:

A. Tháo xoắn ADN.   

B. Tách mạch ADN.

C. Tổng hợp nên mạch pôlinuclêôtit mới theo nguyên tắc bổ xung.      

D. Cả A, B, C.

Câu 4: Nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã thể hiện:

A. Nu môi trường bổ sung với nu mạch gốc ADN.

B. Nu của mARN bổ sung với Nu mạch gốc.

C. Nu của bộ ba đối mã trên tARN bổ sung với nu của bộ ba mã gốc trên mARN.

D. Nu trên mARN bổ sung với axit amin trên tARN.

Câu 5: Dạng thông tin di truyền được sử dụng trực tiếp trong quá trình dịch mã tổng hợp protein là:

A. ADN.                                  B. mARN                     C. tARN                       D. rARN.

Câu 6: Khi gặp bộ ba nào thì ribôxôm bị tách thành 2 tiểu phần và giải phóng chuỗi pôlipeptit:

A. UUU.                                    B. AUU.                        C. UAA.                        D. AGU.

Câu 7: Trong mô hình điều hòa của Mônô và Jacôp theo Ôperôn Lac, chất cảm ứng là

A. Prôtêin ức chế.         B. Đường Lactôzơ.         C. Đường Glucôzơ.        D. Đường galactôzơ.

Câu 8: Đột biến điểm là dạng đột biến:

A. Xảy ra tại 1 đoạn nhiễm sắc thể.                         B. Liên quan đến 1 cặp nuclêôtit.

C. Liên quan đến 1 hay vài cặp nuclêôtit.               C. Liên quan đến 1 điểm trên NST.

Câu 9: Một gen bị đột biến không làm thay đổi chiều dài. Số liên kết Hiđrô giảm đi 1 liên kết. Lọai đột biến đó là:

A. Mất một cặp A-T.                                       B. Thay thế 1 cặp A-T bằng cặp G-X

C. Thêm một cặp A-T.                                   D. Thay một cặp G-X bằng cặp A-T.

Câu 10: Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là :

A. ADN.                       B. Nuclêôtit.                C. Nuclêôxôm.            D. Prôtêin Histôn.

Câu 11: Cấu trúc của nuclêôxôm gồm:

A. phân tử histôn được quấn bởi 146 cặp nu.

B. 8 phân tử Histôn được quấn quanh bởi 146 cặp nu tạo thành 1  vòng.

C. 4 phân tử ADN được phân tử Histôn quấn quanh.

D. Lõi ADN được bọc bởi 8 phân tử protein histôn.

Câu 12: Thế nào là thể đột biến:

A. Là trạng thái cơ thể của cá thể đột biến.

B. Là biểu hiện ra kiểu hình của tế bào bị đột biến.

C. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.

D. Các cá thể đột biến.

Câu 13: Bệnh ung thư máu ở người do:

A. Đột biến mất đoạn ở NST 21.      B. Đột biến thêm lặp đoạn NST 21.

C. Đột biến chuyển đoạn NST 21.    D. Đột biến mất 1 NST 21.

Câu 14: Trường hợp đột biến gen nào gây thay đổi lớn nhất tới chuỗi pôlipeptit mà nó quy định:

A. Mất 1 cặp nu đầu tiên.                              B. Thêm 3 cặp nu trước mã kết thúc.

C. Thay thế một cặp nu ở giữa.                    D. Mất 3 cặp nu trước mã kết thúc.

Câu 15: Một loài có bộ NST là 2n NST (ncặp tương đồng). Tế bào một cá thể của loài đó trong tế bào có 2n – 1 NST. Dạng đột biến NST này là:

A. Lệch bội                 B. Tự đa bội.              C. Dị đa bội.                D. Đột biến cấu trúc NST

{--Xem đầy đủ nội dung tại xem online hoặc tải về--}

Trên đây là một số đoạn trích của Đề thi giữa HK1 Sinh 12-THPT Bắc Kiến Xương 2016, các em đăng nhập vào hoc247.net để xem chi tiết nhé. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các em có kết quả tốt trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tập và thi tốt!

--Mod Sinh học 247--

 

YOMEDIA