YOMEDIA

Đề kiểm tra 45p HK1 môn Sinh học 10 trường THPT Tam Dương 2

Tải về
 
NONE

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Đề kiểm tra 45p HK1 môn Sinh học 10  trường THPT Tam Dương 2 năm học 2018-2019. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

ATNETWORK
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT TAM DƯƠNG II

 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Môn: Sinh học 10

 

 

Mã đề thi 132

     

  Họ, tên thí sinh:.....................................................................

Lớp: .............................

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Ở người có bộ NST 2n = 46. Một tế bào đang ở kì sau của nguyên phân, số nhiễm sắc thể có trong tế bào là

A. 23                                B. 46                                C. 54                                D. 92

Câu 2: Ở  tế bào  có nhân chuẩn , hoạt động  hô hấp  xảy ra chủ  yếu  ở loại  bào  quan nào sau  đây ?

A. Không bào                  B. Bộ máy  Gôngi           C. Ti thể                          D. Ribôxôm

Câu 3: Chỉ cần một loại enzim nào đó không hoạt động thì sẽ gây bệnh rối loạn chuyển hóa, nguyên nhân là do sự thiếu vắng của enzim này sẽ làm cho

A. các phản ứng hóa sinh trong tế bào không diễn ra.

B. tất cả quá trình trao đổi chất trong tế bào bị ngưng trệ.

C. tế bào không diễn ra các hoạt động sống mà bị chết.

D. dư thừa nguyên liệu và thiếu sản phẩm của phản ứng.

Câu 4: Nếu pha tối của quang hợp bị ức chế thì pha sáng cũng không thể diễn ra. Nguyên nhân là vì pha sáng muốn hoạt động đượcthì phải lấy chất (A) từ pha tối. (A) chính là

A. Glucozo                      B. Ôxi                              C. ATP và NADPH        D. ADP và NADP+

Câu 5: Có 5  tế bào   sinh dục  chín  của  một loài  giảm phân . Biết  số  nhiễm sắc thể  của loài  là 2n=40. Số  tế bào  con được  tạo ra  sau giảm phân   là  :

A. 5                B. 20                       C. 15                                D. 10

Câu 6: Vi sinh vật nào sau đây có kiểu dinh dưỡng khác với vi sinh vật còn lại?

A. Vi khuẩn oxi hóa hidro                                       B. Vi khuẩn lam

C. Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục             D. Tảo lục đơn bào

Câu 7: Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình quang phân li nước. Để thoát ra khỏi tế bào thực vật thì ôxi phải trải qua

A. 3 lớp màng                  B. 1 lớp màng                  C. 4 lớp màng                  D. 2 lớp màng

Câu 8: Hình thức  dinh dưỡng  bằng  nguồn cac bon chủ yếu là CO2 và năng lượng của ánh sáng được gọi là:

A. Hoá  tự dưỡng            B. Quang  tự dưỡng        C. Hoá  dị dưỡng            D. Quang dị  dưỡng

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: Quá trình hô hấp tế bào gồm những giai đoạn nào? Cho biết nguyên liệu và sản phẩm của mỗi giai đoạn?

Câu 2: .Quang quang hợp là gì? Những sinh vật nào có khả năng quang hợp? Nói rằng pha tối  không hoàn toàn phụ thuộc vào ánh sáng có đúng không? Vì sao?

Câu 3: NST co xoắn tối đa ở kì giữa có ý nghĩa gì? Cơ chế nào đảm bảo cho nguyên phân có thể tạo ra 2 TB con có bộ NST giống TB mẹ?

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Đề kiểm tra 45p HK1 môn Sinh học 10  trường THPT Tam Dương 2 năm học 2018-2019. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON