ADMICRO

Đề kiểm tra 45' HK1 môn Hóa học lớp 10 năm học 2018- 2019

Tải về

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Đề kiểm tra 45' HK1 môn Hóa học lớp 10 năm học 2018- 2019. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

 
 
YOMEDIA

KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: Hoá 10 -Năm học 2018-2019

Họ và tên        : ……………………………..           

Lớp                 : ……………………………..           

A. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1: Viết cấu hình e của nguyên tử và ion sau:  26Fe2+, 9F, 16S, 29Cu.

Câu 2: Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl.

a/ Tìm % số nguyên tử của mỗi đồng vị ?

b/ Hỏi có bao nhiêu gam FeCl3 chứa 3,6.1023 nguyên tử 37Cl.

Biết A = 6.1023 ; Fe = 56

Câu 3: Tổng số hạt (p,e,n) trong 1 nguyên tử X là 40. Trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện âm là 1 hạt. Tìm số khối và viết kí hiệu của X.

Câu 4: Bán kính của nguyên tử Fe là 1,28.10-1 nm. Khối lượng của nguyên tử Fe là 55,56u. Tìm khối lượng riêng của nguyên tử Fe ?

Cho:    - Điện tích hạt nhân:

H=1, C=6, N=7, O=8, Na=11, Al=13, P=15, S=16, Ca=20, K=19, Si=14, Ar=18, Cr=24, Cu=29, F=9.

            - Số Avôgađrô: A = 6.1023     

B. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Câu 1:: Tổng số hạt (p,e,n) trong nguyên tử của 1 nguyên tố là 16. Cấu hình e của nguyên tử là:

a/ 1s22s22p2                  b/ 1s22s22p1                 c/ 1s22s22p63s1 d/ 1s22s22p63s23p4

Câu 2: Ion X3+ có 18e. X là nguyên tố:

a/ s                               b/ p                             c/ d                              d/ f

Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình e cuối cùng là 4py, với 1

a/ Kim loại                            b/ Phi kim                              c/ Khí hiếm                           d/ K.Loại hoặc P.Kim

Câu 4: Cho cấu hình e các nguyên tố sau:

A: 1s22s22p6                B: 1s22s22p63s1            C: 1s22s22p63s23p3                   D: 1s22s22p1

E: 1s22s22p63s23p63d54s2 . Các nguyên tố kim loại là:

a/ B, C, D, E               b/ B, D, E                    c/ A, C             d/ B, E

Câu 5: Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số Nơtron

          a/ F; Cl; Ca; Na; C                             b/ Na; C; F; Cl; Ca           

          c/ C; F; Na; Cl; Ca                            d/ Ca; Na; C; F; Cl;

Câu 6: Trong tự nhiên Mg có 3 đồng vị 24Mg ; 25Mg ; 26Mg ; Clo có 2 đồng vị: 35Cl và 37Cl. Có bao nhiêu loại phân tử magiê clorua tạo thành.

a/ 3                              b/ 6                              c/ 9                              d/ 12

Câu 7: Nguyên tử M có tổng số e trên các phân lớp p là 11. Cấu hình e của nguyên tử M là:

a/ 1s22s22p53s23p6                                  b/ 1s22s22p63s13p5      

c/ 1s22s22p63s23p53d2                   d/ 1s22s22p63s23p5

Câu 8: Mg có 3 đồng vị 24Mg(78,99%), 25Mg(10%), 26Mg(11,01%). Hỏi khi có 30 nguyên tử 25Mg thì có bao nhiêu nguyên tử 26Mg.

a/ 23,7             b/ 4                              c/ 26                            d/ 33

Câu 9: Nguyên tử có khối lượng 30,98 u. Nguyên tử khối của P là:

a/ 31                            b/ 31g                          c/ 30,98                       d/ 30,98 u

Câu 10: Chọn mệnh đề đúng:

a/ Khi nhận thêm e nguyên tử trở thành ion dương.

b/ Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy mới có 8 nơtron.

c/ Trong nguyên tử H, e được tìm thấy cả bên trong và bên ngoài hạt nhân vì e luôn được tìm thấy ở bất kỳ vị trí nào trong nguyên tử.

d/ Số hiệu nguyên tử và số khối là 2 đại lượng đặc trưng của nguyên tử.

Câu 11: Tổng số hạt mang điện trong ion  là 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử A nhiều hơn trong hạt nhân của nguyên tử B là 8. Số hiệu của A, B lần lượt là:

a/ 16 và 8                     b/ 8 và 16                    c/ 24 và 16                   d/ 17 và 9

Câu 12: Khối lượng nguyên tử trung bình của Brom là 79,91. Brom có 2 đồng vị, trong đó 35Br79 chiếm 54,5%. Số khối của đồng vị thứ hai là 

a/ 77                            b/ 78                            c/ 80                            d/ 81

Câu 13: Cấu hình e ở lớp ngoài cùng của R là 4s1. R là:

a/ K                             b/ Ca                            c/ Na                            d/Al

Câu 14: Lớp M chứa tối đa bao nhiêu e?

            a/ 2                              b/ 8                              c/ 18                            d/ 32   

Câu 15: Nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,81. Bo có 2 đồng vị 10B và 11B.

% khối lượng 10B trong H3BO3 là: (Cho O  = 16; H = 1)

            a/ 14,41%                    b/ 14,14%                    c/ 3,07%                      d/ 3,70 %

 

Chọn câu trả lời đúng điền vào bảng sau. Không được sửa, tẩy, xóa.

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Đề kiểm tra 45' HK1 môn Hóa học lớp 10 năm học 2018- 2019. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)